Måsjägare orsakade terrorlarm under skolkonsert – får indragen vapenlicens

En man fick sin vapenlicens indragen efter att ha bedrivit skyddsjakt på måsar på en skolgård där det pågick en skolkonsert. Förvaltningsrätten konstaterar nu att mannen, som inte burit föreskriven skyddsväst och inte heller meddelat polisen om den planerade jakten, uppvisat ett så pass bristande omdöme att han inte uppfyller lämplighetskravet för att inneha vapenlicens. 

Skottlossning i samband med skolkonsert
I maj 2017 fick polisen på Gotland larm om att en skottlossning pågick under en skolkonsert. När polisen kom till platsen påträffade de en man med ett hagelgevär. Trots uppmaningar från polisen ska mannen initialt ha varit motvillig att lägga ned sitt vapen. Mannen ska istället ha skrikit till polismännen att de skulle lägga ned sina vapen. Därefter ska han manuellt ha laddat ur sitt vapen innan han slutligen lagt ned det på marken.

Det uppdagades att mannen var på platsen för att bedriva skyddsjakt på måsar. Han hade dock varken burit föreskriven varselväst eller meddelat polisen om jakten. Mot bakgrund av det inträffade fick mannen sin vapenlicens indragen. Enligt polisen framstår mannens agerande som "mycket olämpligt" - särskilt med tanke på att en folksamling befann sig på platsen. Mannen borde enligt polisen ha förstått vikten av att bära en varselväst och han borde även ha kontaktat polisen inför skyddsjakten.

Skyddsjägaren invände att han åtskilliga gånger försökt kontakta polisen för att meddela den planerade skyddsjakten, men att det varit telefonkö. Mannen hävdade också att det inte stämde att han inte gett ifrån sig vapnet omgående. Att han manuellt laddat ut sitt vapen innan han lade ned det motiverade han med att det är viktigt att lägga ned ett vapen ”patron ut”, alltså att först se till att vapnet inte längre är laddat. 

Inte lämplig att inneha skjutvapen enligt förvaltningsrätten
Skyddsjägaren överklagade beslutet om indragen vapenlicens till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten kom dock fram till samma beslut som Polismyndigheten. Förvaltningsrätten underströk bland annat att mannen varit omdömeslös genom att fortsätta sin skyddsjakt utan att bära varselväst trots att han uppmärksammat en folksamling på skolgården och dessutom inte lyckats få någon kontakt med Polismyndigheten. Dessutom visar det på bristande omdöme att han gått förbi folksamlingen med synligt vapen utan att informera om vad han gjorde på skolgården. Enligt domstolen har mannen ”uppvisat ett så pass allvarligt bristande omdöme" att han inte uppfyller kravet på lämplighet enligt vapenlagen. Beslutet om indragen vapenlicens fastställs därför.

VAD INNEBÄR DETTA I PRAKTIKEN?

• I vapenlagen (1996:67) framkommer det att den som ska inneha skjutvapen måste uppfylla krav på ”laglydnad, omdöme och pålitlighet”.
• Vapenlagarna i Sverige är väldigt strikta och Polismyndigheten kan alltid att dra in en befintlig vapenlicens om innehavaren visar sig vara olämplig att fortsätta ha vapenlicens.
• Att åsidosätta föreskrifter gällande säkerhet är sällan ursäktligt och kan resultera i att man får indragen licens.

Foto: Michael Probst/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

amalia.stenberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB