Man vinner mot flygbolag – får ersättning enligt EU-förordning trots försening utanför Europa

En man vars flyg blivit försenat med över sex timmar har rätt till ersättning enligt EU:s flygpassagerarförordning, trots att flygbolaget inte är europeiskt, och att förseningen uppkom i Etiopien.

En man hade bokat en flygresa från Stockholm till Zanzibar. I resan ingick en mellanlandning i Addis Abeba. Väl där blev flyget försenat, vilket ledde till att mannen kom fram sex timmar för sent till Zanzibar.

Mannen väckte talan mot flygbolaget vid Attunda tingsrätt och hävdade att han hade rätt till ersättning för förseningen enligt EU:s flygpassagerarförordning. Flygbolaget bestred kravet. Enligt bolaget borde förordningen tolkas på så sätt att den tillämpas på varje delflygning för sig – innebärande att förseningen skulle anses ha uppkommit under en flygresa med avreseort utanför Europa. Därmed skulle mannen inte ha rätt till ersättning eftersom förordningen bara gäller för resor från en flygplats belägen inom en medlemsstats territorium.

EU:s flygpassagerarförordning

Enligt EU:s flygpassagerarförordning ska ersättning betalas ut om en flygning är försenad eller inställd. Eftersom mannens försening uppkom i Addis Abeba och flygbolaget inte är europeiskt var det osäkert om förordningen gäller för denna situation. Först behövde tingsrätten reda ut hur ordet "flygning" skulle tolkas enligt förordningen, för att se om mannens resa skulle ses som två separata flygresor – en från Stockholm till Addis Abeba och en från Addis Abeba till Zanzibar - eller som en enda flygning från Stockholm till Zanzibar.

Domstolarnas bedömning  

Tingsrätten konstaterade att själva syftet med förordningen är att ge flygpassagerare ett långtgående skydd vid förseningar. Om ordet flygning då avser varje enskild flygning med separat flygnummer skulle skyddet för passagerarna minska, då skyddet inte skulle finnas vid mellanlandningar utanför Europa.

Tingsrätten konstaterade också att olägenheten i samband med förseningar inte uppkommer förrän vid slutdestinationen. Tingsrätten ansåg därför att begreppet ”flygning” enligt förordningen ska tolkas omfatta hela flygsträckan i en riktning, från första avgångsort till slutdestinationen, oavsett mellanlandningar. Detta innebar att förordningen ansåg tillämplig, trots att själva orsaken till förseningen uppkommit under en mellanlandning utanför Europa.

I och med det gav tingsrätten mannen rätt till 600 euro i ersättning för förseningen i enlighet med förordningen.

Flygbolaget överklagade domen till hovrätten, som dock instämmer i tingsrättens bedömning. Förordningen anses alltså tillämplig och mannen har därmed rätt till ersättning. Förutom att betala ersättning till mannen åläggs flygbolaget dessutom att betala mannens rättegångskostnader i både tingsrätten och hovrätten.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

ES_130x87

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB