Man som strypt kvinna medvetslös frias – ”visste inte att det var en människa”

En man som ströp sin kvinnliga kusin medvetslös dömdes av tingsrätten för försök till dråp. Hovrätten friar nu mannen från anklagelserna om dråpförsök och grov misshandel. Anledningen - domstolen godtar hans invändning om att han inte visste att hon var en människa. Han kan därför inte anses ha agerat med ”uppsåt”.

Bakgrunden till åtalet

En 30-årig man dömdes i Sundsvalls tingsrätt för ett antal brott, däribland ett dråpförsök på sin kvinnliga kusin. Han överklagade därefter den delen av domen till Hovrätten för nedre Norrland.

Mannen och kvinnan – kusinerna – var goda vänner och hade umgåtts en hel helg hemma hos kvinnan. Vid 22-tiden hade de gått och lagt sig, kvinnan i sovrummet och mannen på soffan i vardagsrummet. Kvinnan vaknade sedan på natten av att mannen satt grensle över henne och hade ett stryptag om hennes hals. Han ströp henne tills hon förlorade medvetandet.

I rätten medgav mannen att han hade strypt kusinen tills att hon förlorade medvetandet, men invände att han hade varit i ett psykotiskt tillstånd och därför inte varit medveten om vad han gjorde. Tidigare på kvällen hade han tagit ett flertal sömntabletter. Enligt honom hade han drömt om att en "stor skugga" ville honom illa. När han hade insett att det var kusinen han ströp påstod han att han genast släppt taget och gått därifrån.

Uppsåt trots drogpåverkan eller psykisk störning

För att någon ska bli skyldig till ett brott krävs det i regel att det begåtts med ”uppsåt”, det vill säga, med avsikt. Om man försatt sig själv i ett tillstånd av kraftig drog-eller alkoholpåverkan utesluter det inte att man kan dömas till ansvar för brott. Däremot krävs det fortfarande att gärningsmannen i någon mån är medveten om vad han eller hon gör.

I ett känt mål från Högsta domstolen, HD, högg en drog-och alkoholpåverkad man sin flickvän upprepade gånger med ett samurajsvärd. Huggen skedde på ett flertal ställen i lägenheten och händelseförloppet var långdraget. Även om mannens medvetandenivå varit klart nedsatt ansåg HD att han någon gång under händelseförloppet måste ha insett att det var en människa som han högg – han ansågs därmed ha agerat med uppsåt.

Hovrätten anser inte att mannen agerade medvetet

I det nuvarande målet tyckte hovrätten visserligen att det faktum att mannen tagit sig från vardagsrummet till sovrummet tydde på att han hade agerat medvetet. Däremot hade handlingen inte varit "avancerad" och det mesta talade för att händelseförloppet, till skillnad från det ovan nämnda samurajfallet, hade varit kortvarigt.

Det fanns inte heller något som tydde på att mannen ville kvinnan illa. Den omständigheten att han avbrutit strypningen samt bett om ursäkt till kvinnan efteråt talade enligt rätten också för att han inte agerat med uppsåt.

Men hänsyn till alla omständigheter tyckte hovrätten, till skillnad från tingsrätten, inte att det var bevisat att mannen var medveten om att det var en människa som han angrep. Därför ansågs hans agerande inte uppsåtligt. Mannen frias därför. 

Det återstår nu att se om hovrättens dom kommer att överklagas till HD.

 

Foto: Henrik Montgomery / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Frida Almlöf

frida.almlof@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB