Man frias från våldtäkt – kvinna som kissade befann sig inte i en ”särskilt utsatt situation”

En 22-årig som stått åtalad för våldtäkt frias i Kalmar tingsrätt. Mannen hade utan samtycke fört upp två fingrar i en kvinnas underliv då hon satt sig på huk för att kissa. Tingsrätten tycker bara delvis att mannens handling stämmer in på den definition av våldtäkt som ges i brottsbalken. Agerandet anses jämförligt med ett påtvingat samlag men kvinnan anses inte ha varit i en särskilt utsatt situation bara för att hon suttit ned och kissat och därför kan mannen inte dömas för våldtäkt.

 

Det var en sensommarkväll 2017 som kvinnan och mannen hade slagit följe på väg hem från en lokal krog. Efter en stunds promenerande stannade de båda för att kissa på sidan om vägen. Då kvinnan fortfarande suttit hukad på marken hade mannen fört upp två fingrar i hennes underliv. Kvinnan hade blivit mycket chockad och utbrustit att hon skulle anmäla mannen för våldtäkt.  Enligt kvinnans beskrivning hade samtalet upp till den tidpunkten varit trevligt och utan sexuella anspelningar. Efter upprepade uppmaningar från kvinnan lämnade mannen platsen. Kvinnan valde att anmäla det 22-åringen utsatt henne för och mannen åtalades senare för våldtäkt.

 

"Ej befunnit sig i en särskilt utsatt situation"

Tingsrätten konstaterar först med hjälp av bevisningen att mannen begått den påstådda gärningen. Efter det behövde tingsrätten bedöma om handlingen i sig var så pass allvarlig att den gick att likställa med ett samlag. För att kunna döma en person för våldtäkt krävs nämligen att handlingen antingen är ett påtvingat samlat eller "jämförligt med ett påtvingat samlag".

I tidigare fall har uppförande av fingrar i en kvinnas underliv utan samtycke ansetts vara en så pass allvarlig kränkning att det går att jämställa med ett samlag. Ett uppmärksammat fall från Högsta domstolen handlade om en man som fört upp fingrarna i sin sovande partners underliv för att "kontrollera att hon inte hade varit otrogen", agerandet ansågs jämförligt med ett påtvingat samlag och mannen blev dömd för våldtäkt.

Tingsrätten kom även det aktuella fallet fram till att handlingen är jämförlig med ett påtvingat samlag. För att kunna bli fälld för våldtäkt när det inte förekommit hot eller våld krävs exempelvis att offret sovit, varit medvetslös eller berusad eller har befunnit sig i en annars ”särskilt utsatt situation”. Ett exempel på detta menar tingsrätten är om offret får en massage och i samband med detta överrumplas med en sexuell handling. Enbart att kvinnan suttit ned för att kissa medför inte enligt tingsrättens mening att hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation i våldtäktsparagrafens mening. På grund av detta så ansågs inte det inträffade utgöra en våldtäkt och mannen frias därför.

 

Vad innebär detta i praktiken?  

Lagstiftningen rörande våldtäkt är ett politiskt laddat ämne som diskuterats mycket på senare tid både av politiker och gemene man. Av lagen framgår det explicit vad som kan anses som våldtäkt och om kraven, de s.k. rekvisiten, i lagen inte är uppfyllda går det inte att döma en person. Det räcker således inte att handlingen uppfyller en del av beskrivningen som i det aktuella fallet. Det krävs även att offret utnyttjats på grund av exempelvis medvetslöshet, sömn, berusning eller ”annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation”. Innebörden av att vara i en särskilt utsatt situation är något som domstolen måste ta ställning till från fall till fall. I just det här fallet kunde det enligt tingsrätten inte anses att kvinnan varit i en särskilt utsatt situation. Värt att poängtera är att många är kritiska till lagstiftningen och förespråkar att bestämmelserna gällande våldtäkt ska ersättas med en samtyckeslagstiftning som kräver att det finns ett uttalat samtycke till den sexuella handlingen. Andra anser dock att även en samtyckeslagstiftning kan vara problematisk och huruvida lagen kommer genomgå en förändring kan bara framtiden utvisa.

 

Print Friendly
 

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB