Mamma döms för bidragsbrott – vabbade och fick lön samtidigt

Man får inte jobba och erhålla lön samtidigt som man erhåller föräldrapenning. En kvinna som vid 18 tillfällen lämnat falska uppgifter till Försäkringskassan och därigenom fått ut drygt 90 000 kronor som hon inte haft rätt till döms nu för bidragsbrott till villkorlig dom och dagsböter. Med hänsyn till kvinnans ekonomi bestäms dagsboten till sammanlagt 2 500 kronor.

En kvinna åtalades i Södertörns tingsrätt för bidragsbrott. Enligt åtalet har kvinnan ansökt om tillfällig föräldrapenning trots att hon själv arbetat eller varit sjukanmäld och därmed fått lön eller sjuklön från sin arbetsgivare. Kvinnan friades dock i tingsrätten med motiveringen att åklagaren inte hade bevisat att hon hade fått lön eller sjuklön samtidigt som hon fick tillfällig föräldrapenning.

Döms i hovrätten

Åklagaren överklagade till Svea hovrätt, som nu ändrar den friande domen. Enligt hovrätten visar de lönespecifikationer som åklagaren har åberopat som bevisning i hovrätten att kvinnan fått lön samt sjuklön utbetalt för perioder då hon också fått föräldrapenning. Hovrätten konstaterar att det rör sig om totalt 18 tillfällen då kvinnan har lämnat oriktiga uppgifter till försäkringskassan och att hon därigenom fått ut drygt 90 000 kronor som hon inte haft rätt till.  

Kvinnans förklaring utesluten

Kvinnan har invänt att hon inte fått några lönespecifikationer och att hon därmed inte heller kände till att hon fick lön samtidigt som hon fick ersättning från Försäkringskassan. Hovrätten konstaterar dock - mot bakgrund av vad kvinnan har uppgett om sin begränsade ekonomi samt med beaktande av storleken på utbetalningarna – att det är uteslutet att hon inte varit medveten om att hon fått dubbla utbetalningar. Kvinnan döms därför för bidragsbrott.

Enligt domstolen uppgår straffvärdet för brottet två månaders fängelse, men då varken straffvärdet eller brottets art talar för att bestämma påföljden till fängelse döms kvinnan till villkorlig dom och 50 dagsböter. Med hänsyn till kvinnans personliga och ekonomiska förhållanden bestäms dagsbotens storlek till 50 kronor och det totala beloppet blir alltså 2 500 kronor.

 

Foto: Christine Olsson//TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Sophia Lindstedt

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB