Livvakter får arbeta ensamma – SÄPO vinner över Arbetsmiljöverket

Efter att Arbetsmiljöverket förbjudit viss personal hos Säpo att arbeta ensamma med hänsyn till att deras arbete kunde innebära våldsamma eller hotfulla situationer överklagade Säpo beslutet till förvaltningsrätten. Domstolen anser att förbudet har gått längre än vad som är "nödvändigt" och går därför på Säpos linje och upphäver beslutet. 

I februari 2017 beslutade Arbetsmiljöverket att Säpo:s så kallade personskyddskoordinatorer inte längre skulle få arbeta ensamma om de arbetade som livvakter. En personskyddskoordinator är en person som kan träda in i rollen som livvakt om en hotfull eller våldsam situation uppstår. Förbudet motiverades med att allt ensamarbete där det finns en påtaglig risk för våld eller hot är otillåtet. Förbudet kombinerades med ett vite om två miljoner kronor om Säpo fortsatte låta de anställda arbeta ensamma som livvakter.

Säpo överklagade Arbetsmiljöverkets beslut och målet prövades i Förvaltningsrätten i Stockholm. Säpo menade att en personskyddskoordinator arbetar mer samordnande och planerande, utan att nödvändigtvis befinna sig i närheten av skyddspersonen hela tiden. Att en sådan koordinator inträder som livvakt måste heller inte bero på att en hotfull eller våldsam situation uppstår. Det kan istället bero på till exempel att fler personer än förväntat finns på en plats. Om det finns en påtaglig risk för hot eller våld så får livvakten inte arbeta ensam. 

Förbud måste vara proportionerliga

Förvaltningsrätten påpekar att Arbetsmiljöverket inte får ställa större krav på en arbetsgivare än vad som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt för att uppnå en god arbetsmiljö. Verkets krav måste därmed vara proportionerliga och ändamålsenliga.

Arbetsmiljöverkets förbud innebär att Säpos personskyddskoordinatorer inte får ingripa som livvakter om de arbetar ensamma. I praktiken innebär det att Säpo som arbetsgivare som regel måste använda minst två personskyddskoordinatorer när de arbetar nära en skyddsperson. Förbudet gäller däremot inte i sig arbete som personskyddskoordinator.

Eftersom Arbetsmiljöverkets förbud innefattar allt arbete som livvakt, även då det inte finns en hotfull eller våldsam situation, menar förvaltningsrätten att förbudet inte är proportionerligt i förhållande till riskerna för de berörda arbetstagarna. Arbetsmiljöverket har inte haft fog för något beslut och förvaltningsrätten går på Säpo:s linje och upphäver Arbetsmiljöverkets beslut.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att se till att arbetsgivare följer arbetsmiljölagen och upprätthåller en god arbetsmiljö för sina anställda.
  • Eftersom myndighetens föreskrifter och regler kan innebära relativt stora inskränkningar i sättet som företag arbetar på krävs att det är motiverat och proportionerligt att t. ex utfärda ett förbud. Att exempelvis förbjuda allt nattarbete därför att vissa typer av jobb inte lämpar sig på natten är ett förbud som skulle vara oproportionerligt.

 

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB