fbpx
 

Vad hände?

En kommun skulle anställa en lärare för undervisning i svenska och engelska på högstadienivå. De skrev i annonsen att sökande var tvungen att vara behörig och fick sex ansökningar. Den sökande de till sist valde, Lena, hade under rekryteringen skriftligen uppgett att behörighet fanns men hade dock bara behörighet att undervisa i engelska på högstadienivå, inte svenska. När detta upptäcktes efter någon månad erbjöd kommunen att göra om tillsvidaretjänsten till en tidsbegränsad anställning. När Lena inte ville detta avslutade kommunen tjänsten.

Lena yrkade:

Facket företrädde Lena och krävde skadestånd motsvarande de månadslöner som hon gått miste om. Utöver det krävdes ett kränkningsskadestånd på 200 000 kronor, samt att avskedandet skulle förklaras ogiltigt.

Lena trodde att hon var behörig, då hon har en Bachelor of Education och en Master of English. Hon uppfattade det också som att kommunen ansåg henne behörig, eftersom hon tidigare undervisat i svenska på högstadienivå – både i den aktuella kommunen och andra kommuner. Lena ansåg därför inte att hon medvetet vilselett kommunen om sin bristande behörighet.

Kommunen yrkade:

Kommunen bestred alla Lenas yrkanden. Kommunen menade att man haft rätt att häva anställningsavtalet i och med Lenas förtigande om sin behörighet. Beslutet grundade kommunen på Avtalslagen och att det var därför inget avskedande, utan bara en avtalshävning.
Kommunen menade att det tydligt framgått i annons och rekryteringsprocessen att behörighet krävdes. Lena kan inte ha undgått de nya behörighetsreglerna som finns i Skollagen. Lena hade dessutom tidigare under sina tidigare tjänster hos kommunen vid tillfälle frågat hur mycket som behövde läsas in för att hon skulle bli behörig.

Kommunen menade vidare att de inte får ge tillsvidareanställning till obehöriga lärare och när Lena tackade nej till tidsbegränsad anställning var kommunen tvungen att häva avtalet. Kommunen har visserligen en personalakt på Lena sedan tidigare, men man har ändå haft anledning att lita på Lenas ord om sin behörighet. Lena har därför svikligen förlett kommunen och kommunen har därför haft rätt att avsluta anställningen.

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer