Den obehöriga läraren

 

Vad hände?

En kommun skulle anställa en lärare för undervisning i svenska och engelska på högstadienivå. De skrev i annonsen att sökande var tvungen att vara behörig och fick sex ansökningar. Den sökande de till sist valde, Lena, hade under rekryteringen skriftligen uppgett att behörighet fanns men hade dock bara behörighet att undervisa i engelska på högstadienivå, inte svenska. När detta upptäcktes efter någon månad erbjöd kommunen att göra om tillsvidaretjänsten till en tidsbegränsad anställning. När Lena inte ville detta avslutade kommunen tjänsten.

Lena menade:

Facket företrädde Lena och krävde skadestånd motsvarande de månadslöner som hon gått miste om. Utöver det krävdes ett kränkningsskadestånd på 200 000 kronor, samt att avskedandet skulle förklaras ogiltigt.

Lena trodde att hon var behörig, då hon har en Bachelor of Education och en Master of English. Hon uppfattade det också som att kommunen ansåg henne behörig, eftersom hon tidigare undervisat i svenska på högstadienivå – både i den aktuella kommunen och andra kommuner. Lena ansåg därför inte att hon medvetet vilselett kommunen om sin bristande behörighet.

Kommunen menade:

Kommunen bestred alla Lenas yrkanden. Kommunen menade att man haft rätt att häva anställningsavtalet i och med Lenas förtigande om sin behörighet. Beslutet grundade kommunen på Avtalslagen och att det var därför inget avskedande, utan bara en avtalshävning.
Kommunen menade att det tydligt framgått i annons och rekryteringsprocessen att behörighet krävdes. Lena kan inte ha undgått de nya behörighetsreglerna som finns i Skollagen. Lena hade dessutom tidigare under sina tidigare tjänster hos kommunen vid tillfälle frågat hur mycket som behövde läsas in för att hon skulle bli behörig.

Kommunen menade vidare att de inte får ge tillsvidareanställning till obehöriga lärare och när Lena tackade nej till tidsbegränsad anställning var kommunen tvungen att häva avtalet. Kommunen har visserligen en personalakt på Lena sedan tidigare, men man har ändå haft anledning att lita på Lenas ord om sin behörighet. Lena har därför svikligen förlett kommunen och kommunen har därför haft rätt att avsluta anställningen.

Hur dömde domstolen?

Svar_ukast_A

Svar_ukast_b_ny

Svar_ukast_C_ny

Svar_ukast_d
buy tramadol without prescriptionbuy tramadol online without prescriptiontramadol online without prescriptiontramadol online no prescriptionbuy tramadol onlinetramadol for salebuy tramadol online without prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy tramadol without prescriptionbuy tramadol online no prescription
Svar_ukast_e

Lycka till!

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB