Nej, beställaren har inte rätt till vite efter det att entreprenaden godkänts då ett sådant godkännande innebär ett avlämnande.

En godkänd slutbesiktning innebär enligt AB 04 kap. 7 § 12 att entreprenaden är avlämnad, och ett avlämnande innebär att beställaren tar över risken för entreprenaden och den är därmed färdigställd. Godkännande vid slutbesiktningen innebär också att alla andra frister i entreprenaden börjar löpa (ansvarstid, garantitid, preskriptionstid etc.). I samma bestämmelse står också att fel av mindre betydelse som förekommer i begränsad omfattning inte får hindra att entreprenaden godkänns.

Tillämpar man vitesbestämmelsen som finns i AB 04 kap. 5 § 3 ska något vite inte utgå efter det att entreprenaden blivit godkänd och enligt AB 04 anses en entreprenad färdigställd och avlämnad i och med en godkänd slutbesiktning. Vite ska då inte utgå efter godkännandet.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss!