Uppsägningen måste innehålla uppgifter om vilka ändringar ni kräver för en förlängning, annars är uppsägningen ogiltig. Så i praktiken måste ni veta innan ni gör uppsägningen exakt vilka ändringar ni kräver i förhållande till nuvarande hyresavtal. Ändringarna ni kräver för att hyresgästen ska få sitta kvar måste alltså tydligt framgå av uppsägningen.

Uppsägningen måste även innehålla en uppgift om att hyresgästen har rätt att begära medling i hyresnämnden om denne inte vill flytta utan ersättning. Om inte denna upplysning finns med i uppsägningen, är uppsägningen ogiltig av det skälet. Glöm inte att uppsägningen också måste delges hyresgästen.

En uppsägning för villkorsändring sker till hyrestidens utgång d.v.s. med beaktande av avtalad uppsägningstid.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer