Här måste vi skilja på om kunden är ett företag eller en privatperson. När det inte finns en avtalad uppsägningstid får vi hitta vägledning i lagen eller i rättspraxis.

Inom konsumentlagstiftningen är den normala regeln 30 dagar, men mellan företag kan uppsägningstiden vara längre. I det fallet utgår man från vad som kallas en skälig uppsägningstid. Det kan vara underförstått hur lång uppsägningstiden ska vara. Ett underförstått avtalsvillkor om viss uppsägningstid kan grundas på avtalstolkning som tar sikte på bland annat avtalets natur och syfte eller på hur parterna betett sig mot varandra. I vissa fall är en utgångspunkt att uppsägningstiden är tre månader för långvariga avtal som medför avvecklingskostnader för den uppsagda parten. Det finns krav i rättspraxis på att en skälig uppsägningstid måste beaktas. Några faktorer som är styrande för vad som är en skälig uppsägningstid är avtalsförhållandets längd, skäliga investeringar, tid att finna andra alternativ och handelsbruk.

Rättsläget ger alltså inte något konkret svar, utan lämnar ett utrymme för olika uppsägningstider beroende på varje specifikt avtalsförhållande.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer