Först och främst måste vi läsa vad som står i kontraktet. Om det i kontraktet står att kontraktssumman är fast utan indexreglering så har ni inte rätt till någon ersättning.

Det finns dock en annan möjlighet att ändra överenskommet pris om materialpriserna ökat. Detta finns reglerat i ABT 06 kapitel 6 § 3. I korthet innebär denna bestämmelse att entreprenören kan ha rätt till ytterligare ersättning om hans kostnadsändring beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden. Orsaken till prisförändringen spelar ingen roll (det behöver alltså inte motiveras med corona etc.), utan det väsentliga är att den just är ”onormal”. Vad som anses vara onormalt måste avgöras i det enskilda fallet, men en nyttig referensram är exempelvis entreprenadindex. Om prisförändringen skulle avvika från entreprenadindex kan man argumentera för att prisförändringen är onormal. För att kunna få extra ersättning krävs också att prisförändringen varit oförutsebar, samt att den väsentligen påverkar kostnaden för hela entreprenaden – det räcker alltså inte med att ett visst material har rusat i pris med 500 % om detta ändå bara innebär en total ökning av entreprenadens kostnad med exempelvis 1 %.

För att gå vidare behöver tre frågor besvaras: (i) är prisförändringen för materialen onormal? (ii) var det oförutsebart? (iii) påverkar prisförändringen väsentligen kostnaden för hela entreprenaden? Om dessa tre förutsättningarna är uppfyllda så står det i bestämmelsen i ABT 06 att avtalat pris ”ska ändras”. ABT 06 ger tyvärr ingen vidare vägledning om hur, eller hur mycket avtalat pris ska ändras. I praktiken innebär det att det bästa är om parterna kan enas om en rimlig ändring av priset. Därför behöver den entreprenör som anser sig ha rätt till ändring av avtalat pris i första hand vända sig till sin beställare med information om varför man anser sig berättigad till detta och så får man se hur beställaren ställer sig till det.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer