Dröjsmålsränta regleras i räntelagen (1975:635) vilken är tillämplig om inte annat har överenskommits mellan er. I det här fallet antar jag att ni inte har någon avtalad dröjsmålsränta med kunden. Företag har rätt att kräva ränta för fakturor som inte har betalats senast på förfallodagen, men ni kan inte ta ut sådan ränta förrän kunden har fått en betalningsfrist på 30 dagar.

Som företag kan ni dock komma överens om dröjsmålsränta själv. Ni kan i princip ha vilken dröjsmålsränta som helst, men om den är orimligt hög kan den anses vara ogiltig om ni hamnar i en tvist. Tyvärr finns det ingen given maxnivå om vad som är lagligt att ta i ränta mellan två näringsidkare.

Är ni osäker på vilka ränta ni ska ta är ett säkert sätt att se vad lagen säger. Räntan i räntelagen beräknas genom att summera den nuvarande referensräntan med 8%. Nu är referensräntan 0% vilket innebär att ni enligt räntelagen har rätt till dröjsmålsränta på 8%.

Det är bra att veta att om ni har företagskunder kan ni lägga till en förseningsavgift på 450 kr utöver dröjsmålsräntan. Ingen överenskommelse eller information krävs för att ni ska ta ut denna avgift. Om ni tar ut denna avgift kan ni dock inte lägga till en extra påminnelseavgift, inkassoavgift eller avgift för att upprätta en amorteringsplan.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer