Kort och gott är den rätta vägen att gå att ni stämmer företaget i domstol och yrkar att tingsrätten ska besluta att företaget ska betala beloppet till er och att grunden för betalningskravet är den bakgrund som ni har redogjort för i kravbrevet.

Ett inkassobolag ska som huvudregel inte skicka ett inkassokrav om skulden är bestriden eller skuldens riktighet går att ifrågasätta. Jag skriver ”huvudregel” eftersom inkassobolaget kan skicka ett inkassokrav om bestridandet inte är sakligt grundat.

Om företagskunden inte har motiverat varför de bestrider fakturan, är det möjligt att inkassobolaget i denna situation ändå kan skicka ut ett inkassokrav. Kom bara ihåg att företagskunden även kan bestrida inkassokravet vilket gör att ni hamnar i samma sits igen d.v.s. ni måste ta ställning till om ni vill stämma i domstol eller inte. Det kan vara bra att veta att när ett inkassobolag skickar ut ett inkassokrav, trots att skulden är bestriden, får inkassobolaget inte debitera för själva kravet i sig.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer