Om det finns en undertecknad offert eller ett kontrakt är det svårt att dra sig ur en sådan överenskommelse utan rättsliga konsekvenser.

När kunden är konsument är konsumenttjänstlagen tillämplig och vi måste söka vägledning från den lagen. Lagen reglerar främst konsumentens möjligheter att häva avtalet, men det finns skäl när ni som näringsidkare kan häva det. Möjligheterna för er att häva avtalet är om konsumenten är försenad med betalningen (eller inte förväntas betala) eller om konsumenten i någon del inte följer sin del av avtalet.

En viktig sak är att titta på innehållet i kontraktet om det finns något där som möjliggör för er att direkt avbryta samarbetet med kunden. Tyvärr finns det inte stöd i lag att häva avtal med otrevliga och elaka människor av just den anledningen, utan den bästa lösningen är att försöka komma överens med kunden.

Tänk också på att om hävningen anses som ogrundad (inte har stöd i lag) kan den hävningen utgöra en väsentlig överträdelse av avtalet för vilket kunden kan säga upp avtalet och ha rätt till skadestånd upp till den ekonomiska skada som kunden lider av.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer