Det är bra att du tar upp saker såsom vilket träd det rör sig, om de är odlade eller inte, om de fyller någon funktion etc., eftersom det är frågor som inverkar på bedömningen. Det man också kan ställa sig är om avverkningen på något sätt skulle strida mot detaljplanen.

I ert fall tycker jag att ni ska stå på er gällande att grannen får 1 000 kr, det är bra betalt i sammanhanget. När det gäller vildvuxna träd anser domstolarna att man inte kan göra en återställning och då har man inte rätt till ersättning motsvarande återanskaffningskostanden för träden. Istället gör domstolen en beräkning av fastighetens uppskattade minskade försäljningsvärde. I detta fall kan man verkligen ifrågasätta om det finns något minskat försäljningsvärde över huvud taget, men veden lär ju vara värd något.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer