Den person som är ägare till en domän (adressnamnet på internet), har inte ensamrätt att använda domännamnet på varor och tjänster. Innehavaren av ett domännamn kan alltså inte hävda att denna äger rätten att använda namnet som varumärke på produkter eller tjänster. Har någon registrerat ditt varumärke som domännamn, betyder det inte per automatik att det är ett intrång på din rättighet. Om det är ett intrång eller inte beror på om domänen används kommersiellt. Gör den inte det är det inte fråga om ett intrång. Används domänen kommersiellt kan det vara fråga om ett intrång i de fall innehavaren av domänen använder sig av webbplatsen och där saluför samma, eller liknande, varor och tjänster som du har skyddat ditt varumärke för.

När det gäller själva utseendet av en webbplats så kan utseendet vara ett upphovsrättsligt skyddat verk. Det innebär att den som skapat hemsidan har ensamrätt att skapa kopior av hemsidan, göra ändringar i hemsidan och tjäna pengar på att sälja kopior eller ändrade kopior av utseendet på hemsidan till andra. Det är vanligt att den som skapat en hemsida gör liknande hemsidor åt flera olika företag där varje köpare får en licens att använda hemsidan för sin egen verksamhet, men köparen får inte i sin tur sälja licenser d.v.s. nyttjanderätter till andra att använda en likadan hemsida. Skaparen av hemsidan får ett upphovsrättslig skydd, på engelska kallad ”copyright” till hemsidan i samband med att hemsidan är skapad. Det krävs ingen registrering.

Skaparen av hemsidan har makten över designen på så sätt att en köpare av hemsidan, exempelvis ett företag som bedriver internet-handel, kan få en bredare nyttjanderätt. Köparen kan genom skaparen och köparens avtal, få en rätt att själv få göra ändringar i hemsidans design och kanske till och med får en rätt att sälja hemsidans design och upplåta nyttjanderätter åt andra. Skaparen kan genom avtal överlåta de ekonomiska rättigheter som följer med copyright. Du kan nog räkna med att det är ett upphovsrättsligt intrång att designa en hemsida som är en kopia av en annan. Det kan också vara ett intrång att designa en liknande, men här är det svåra bedömningar som ska göras. Man hamnar i en bedömning om den nya hemsidan är ett självständigt verk i sig eller bara en ändring i någon annans verk. Det är alltså okej att hämta inspiration och skapa egna självständiga verk, men inte att göra ändringar i någon annans verk.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer