En bostadsrättsförening får inte ta ut andra avgifter av medlemmarna än de som är tillåtna enligt bostadsrättslagen (se kap. 7 § 14). Hit hör avgifter som insats och årsavgift, upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift vid andrahandsuthyrning. Årsavgiften ska täcka föreningens driftskostnader och löpande utgifter, så som uppvärmning, vatten, el, löpande underhåll, renhållning, fastighetsförvaltning amorteringar, räntor, skatter, försäkringar med mera. Städning (även höst- och vårstädning utomhus) räknas ingå i den löpande skötseln av fastigheten och ryms alltså i årsavgiften.

Bostadsrättsföreningen får även ta ut avgifter för olika servicetjänster såsom medlemmarnas användning av till exempel bastu, solarium, gym och parkeringsplatser. Avgiften är dock individuell och räknas som en ”frivillig” avgift för användaren. Ingen annan kommer exempelvis att behöva betala för grannens bastande. Det finns inte något förbud för föreningen att ta ut avgifter för åtgärder eller anordningar som föreningen inte enligt lag är skyldig att vidta eller erhålla, t.ex. för tillhandahållande av garageplats, tvättstuga och vissa tjänster såsom inmontering av maskiner och reparationer.

Föreningen väljer själv vilken grund för beräkningen av årsavgiften som används, men beräkningsgrunderna ska finnas i stadgarna. Exempel på beräkningsgrunder är olika mätsystem för energiförbrukning. Undantag gäller dock för de ”frivilliga” avgifterna för solarium, bastu, gym eller annat som föreningen inte är skyldig att tillhandahålla medlemmarna enligt lag.

Avgifter om upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift vid andrahandsuthyrning ska bestämmas av föreningen stadgar för att föreningen ska ha rätt att ta ut sådana avgifter. När det gäller storleken på dessa avgifter ska beräkningsgrunden framgå av stadgarna.

På föreningsstämman får beslutas om beräkningsgrunder för avgifter, ändring av beräkningsgrunder för avgifter och möjligheten att ta ut avgift om upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift vid andrahandsuthyrning. De avgifter som styrelsen kan besluta om är årsavgiften, men denna bestäms som nämnts efter de grunder som anges i stadgarna. Styrelsen bestämmer också insatsen om inte stadgarna anger annat. Styrelsen kan även besluta om de så kallade ”frivilliga” avgifterna. Vad gäller styrelsens möjlighet att besluta om avgifter så måste hänsyns alltid tas till stadgarna. Ett föreningsstämmobeslut krävs för att ändra i stadgarna, men styrelsen kan ju alltid lägga fram förslag inför årsstämman.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer