Varje aktiebolag måste ha en aktiebok enligt aktiebolagslagen. Bolagsverket registrerar inte vilka som är aktieägare i ett aktiebolag utan det är styrelsen som ansvarar för att det finns en tillgänglig aktiebok med en förteckning över aktieägare och aktier. Det finns dock andra regler som gäller särskilt för avstämningsbolag. I vanliga aktiebolag (sådana som inte är avstämningsbolag) är aktieboken offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. När en aktie säljs eller när uppgifterna i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i aktieboken.

Om aktieboken är borttappad kan styrelsen anses ha varit oaktsam och i sådant fall kan styrelsen riskera straffansvar i form av böter eller fängelse i högst ett år. Gör ditt yttersta att försöka hitta aktieboken så snart som möjligt. Mitt tips är också att digitalisera aktieboken för att undvika liknande problem i framtiden. Om du inte kan hitta aktieboken så bör du genast vända sig till en revisionsbyrå för att beställa en rekonstruktion av aktieboken för att på så vis minska risken för straffansvar.

Det är möjligt att ansöka om dödande av aktiebrev hos Bolagsverket, men det finns tyvärr inget motsvarande gällande aktieböcker.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer