I två rättsfall från Högsta domstolen krävs, för att betalaren ska hållas ansvarig för felaktiga betalningar, att misstaget lätt kan märkas vid så kallad ”normal uppmärksamhet”. Mer ingående utredningar än så ska betalaren inte behöva göra. Enligt Högsta domstolen är också möjligheten att kontrollera riktigheten av vissa debiteringar som regel begränsade, exempelvis vid leverans av elektrisk ström. Normalt bör betalaren därför kunna förlita sig på att gjorda debiteringar är riktiga och något ansvar att undersöka riktigheten kan i allmänhet inte anses ligga på betalaren. Av betydelse i sammanhanget är också om de felaktiga debiteringarna har pågått i flera år utan att företaget som utfärdat fakturorna själv uppmärksammat felet och vidtagit åtgärder till rättelse.

Med bakgrund av rättspraxis har ni inte haft skäl att tro att det skulle vara felaktiga belopp på fakturorna, främst av dessa två skäl:
1) Priset ni betalar ändras dagligen och det finns inget fast pris avtalat, vilket ger en begränsad möjlighet att kontrollera debiteringarna (i likhet med leveranser av elektrisk ström).
2) Ni har inte fått några invändningar på tidigare betalningar ni har gjort och näringsidkaren har fortsatt skicka fakturor med prissänkningar under två års tid.

Det faktum att ni har en revisor som sköter alla betalningar och därför inte själva haft någon möjlighet att reagera på betalningarna bedöms inte som ett lika starkt argument, eftersom en revisor fungerar som en kvalitetskontroll snarare än något som utesluter er insyn i ekonomin.

Sammantaget finns det goda möjligheter att påstå att ni inte är skyldiga att betala tilläggsfakturan, men däremot kan det vara värdefullt att göra en överenskommelse med näringsidkaren för att bevara er avtalsrelation.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer