Vad gäller provanställning så är detta reglerat i 31 § lagen om anställningsskydd:
”En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning skall underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.”

Denna bestämmelse innebär att en arbetsgivare ska varsla den anställda (samt facket) minst 14 dagar i förväg innan en provanställning upphör, precis som facket säger. I det fall man inte varslar i förväg som arbetsgivare finns inte någon skyldighet att betala ersättning för utebliven lön under 14 dagar, men eventuella andra skador kan vara ersättningsgilla. Dessutom kan facket yrka på så kallat allmänt skadestånd enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Självklart kan man komma överens om att provanställningen upphör innan det har gått två veckor, men då ska det framgå att ni har kommit överens om det. Så som lagtexten är utformad har en provanställd rätt att få besked två veckor innan provanställningen upphör och vill man låta denne vara arbetsbefriad (dvs gå på dagen) så får man som utgångspunkt betala för dessa två veckor.

Det ni kan göra är ett avtal om gemensam överenskommelse om att provanställningen upphör samma dag som ni meddelar det och att båda är eniga om detta, men det är inget som ni kan ”tvinga igenom” och då riskerar ni att personen kommer tillbaka efter denne har pratat med facket, som i detta fall.

Sammantaget kan man säga att i första hand får ni argumentera för att ni var överens om att provanställningen upphörde detta specifika datum och om den uppsagda inte ”är nöjd” så får ni därefter hänvisa till att han inte har rätt till utebliven lön under två veckor, utan får visa på den ekonomiska skada han lidit (vilket då kanske är just två veckors lön).

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer