Vad gäller ångerrätt så har kunden (om denne är konsument) en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar om den beställer på nätet, men inte vid köp i butik om ni inte har avtalat om detta i några köpevillkor. Det är därför viktigt att veta om ni har några köpevillkor som anger annorlunda ångerrättsfrister. Självklart kan konsumenten reklamera en vara även om den är köpt i butik om det är något fel på den.

Enligt 37 § konsumentköplagen har kunden, om fordonet ännu inte avlämnats till kunden, möjlighet att avbeställa (dock ej samma sak som att returnera fordonet) och då har ni som säljare rätt till ersättning enligt 41 § konsumentköplagen. Det som ni kan få ersättning för enligt 41§ konsumentköplagen är följande:

1. Särskilda kostnader som ni har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del kunden inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt om ni har haft kostnader för att ingå köpet. Detta är till exempel kostnader för offert, provision till förmedlare eller dylikt, kostnader för vård och förvaring om det inte är ett fordon som står i ert lager, samt ersättning för om ni inte får full täckning för era kostnader på grund av att ni får sälja varan till lägre pris.
2. Särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, till exempel kostnader för frakt/returfrakt till er leverantör.
3. Förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. Detta innebär alltså utebliven vinst och här säger man att det högsta belopp som kan bli aktuellt är skillnaden mellan det avtalade priset och era särskilda kostnader för att anskaffa varan.

Har ni innan köp eller vi villkor reserverat er för att en viss ersättning ska erläggas vid avbeställning då är det den summan ni som huvudregel kan kräva vid avbeställning.

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss! 

Beställ Företagsavtalet och få rabatt på alla våra digitala kurser

Läs mer