Kurs kategori: GDPR & IT-rätt

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer har snabbt blivit en del av vår vardag. Men vad finns det för lagar som reglerar hur elektroniska signaturer kan och får användas? Vad finns det för olika [...]
Read more

Laglig grund enligt GDPR

I denna kurs behandlas de lagliga grunderna för personuppgiftsbehandling enligt GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Du får exempelvis veta i vilka situationer de olika lagliga grunderna kan tillämpas, när särskilt [...]
Read more

Grundläggande om GDPR

I denna kurs lär du dig grunderna i GDPR. Du får bland annat kunskap om vad en personuppgift är, viktiga definitioner, när en personuppgiftsbehandling är tillåten och vad som händer [...]
Read more

Standardavtal inom IT

Vilka är de vanligaste standardavtalen inom IT-området? Hur ser avtal om IT-projekt, IT-tjänster och IT-underhåll ut? Vilket avtal är lämpligt i vilken situation? Vad ska man tänka på när man [...]
Read more

Personuppgiftsbiträdesavtal

När behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal och vad är syftet med ett sådant? Vad ska ett sådant avtal innehålla? Hur kan den nya mallen från EU-kommissionen bidra med att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal? Hur [...]
Read more

Kamerabevakning & GDPR

Vad innebär det för er som företagare att använda sig av kamerabevakning? Vilka tillstånd behöver ni? Vad är skillnaden på om arbetsplatsen ska kamerabevakas eller annan plats? Hur länge får [...]
Read more

Molntjänstavtal & IT-licensavtal

Vad kan ni förvänta er av leverantören när ni köper in programvaror och IT-tjänster? Vad är skillnaden mellan ett molntjänsteavtal och ett klassisk IT-licensavtal? Vad ska du tänka på i [...]
Read more

Cookie policy

I den här kursen får du lära dig de viktigaste sakerna att tänka på när man upprättar en cookie policy och vad som måste beaktas i förhållande till GDPR. Föreläsaren [...]
Read more

Tredjelandsöverföringar av personuppgifter

Har ni verksamhet som sträcker sig till länder utanför EU? Innebär det överföring av personuppgifter? Använder ni programmerare eller har ni outsourcat verksamhet utanför EU/EES? Vilka skyddsåtgärder måste iakttas för [...]
Read more

GDPR: start

Har ni ert personuppgiftsbiträdesavtal på plats? När föreligger ett biträdesförhållande? Hur hanteras en personuppgiftsincident? Hur hanterar ni er e-post? När ska information gallras? Hur ofta byter ni lösenord på er [...]
Read more
Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*