Kurs kategori: Entreprenadrätt

Spegling av kontrakt i entreprenad

När underentreprenörer ska anlitas är det viktigt att spegla kontraktet – men vad innebär det egentligen? Hur går det till och vad måste man tänka på? I den här kursen [...]
Read more

BAS P/U och arbetsmiljö

Antalet arbetsplatsolyckor har dessvärre ökat, och 2023 har varit det dödligaste arbetsåret på över ett decennium. Var går gränserna för olika aktörers skyldigheter att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö? [...]
Read more

Tips vid hinder och störningar i entreprenad

I en entreprenad är hinder och störningar vanligt förekommande och kan ge rätt till tidförlängning och ekonomisk ersättning. I den här minikursen får du konkreta tips och råd för att [...]
Read more

Entreprenad i lågkonjunktur

Det ekonomiska läget i Sverige medför nya utmaningar för entreprenadbranschen. I den här kursen behandlas vad som gäller om en entreprenör eller beställare går i konkurs, vad du bör tänka [...]
Read more

AMA Anläggning 23

I denna kurs behandlas nyheterna och ändringarna i AMA Anläggning 23 som du som beställare eller entreprenör behöver ha koll på. Du får kunskaper kring hur AMA Anläggning är uppbyggd [...]
Read more

Besiktningar – vad, när, hur, tvist

Det finns många olika typer av besiktningar enligt AB 04 och ABT 06. I den här kursen får du lära dig när de olika formerna av besiktning blir aktuella och [...]
Read more

Rättsfall: Entreprenörens avhjälpandeskyldighet

Utgångspunkten inom entreprenadrätt är att entreprenören har en betydande avhjälpandeskyldighet vid fel i entreprenad – men vad är omfattningen för denna avhjälpandesskyldighet och finns det en bortre gräns för entreprenörens [...]
Read more

Hantverkarformuläret

Den här kursen handlar om konsumententreprenader – det vill säga en entreprenad där en näringsidkare utför arbete med en konsument som beställare av ett byggprojekt. Föreläsaren går igenom två viktiga [...]
Read more

ABM 07

I kursen får du lära dig om avtalet ABM 07 som reglerar köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet. Föreläsaren börjar med att gå igenom vilka parter som har förhandlat fram [...]
Read more

AB-U 07

I kursen får du lära dig om underentreprenadskontraktet AB-U07 som är tänkt att användas i avtalsförhållanden mellan en huvudentreprenör och en underentreprenör vid utförandeentreprenader. AB-U 07 syftar till att harmonisera [...]
Read more
Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*