Kronofogdemyndigheten får kritik – utmätte redan betald skuld

Kronofogdemyndigheten beslutade i juni 2016 att utmäta en kvinnas överskjutande skatt med anledning av en obetald skuld. Så långt allt väl. Problemet var dock att kvinnan redan hade betalat skulden en dag tidigare. Trots upprepade påtryckningar tog det tre veckor innan kvinnan fick tillbaka den överskjutande skatten. Myndigheten har skyllt på en ”ansträngd situation för medelshantering”, men får nu kritik av Justitieombudsmannen för det inträffade.

Den 3 juni 2016 betalade en kvinna in sin skuld på cirka 10 000 kronor till Kronofogdemyndigheten, KFM. Betalningen bokfördes dock först tio dagar senare. Redan den 4 juni hade KFM emellertid beslutat att utmäta en del av det kvinnan skulle få i skatteåterbäring för att täcka skulden.

Klagade på myndigheten till JO
Kvinnan hörde av sig ett flertal gånger till KFM och begärde att hon skulle få skatteåterbäringen utbetald, men det dröjde tre veckor.

Med anledning av det inträffade vände sig kvinnan till Justitieombudsmannen, JO, och framförde klagomål på myndigheten. KFM har förklarat det inträffade med att det rådde en ”ansträngd situation för medelshantering”, men medger att det inte är ”acceptabelt och skyndsamt nog” att det dröjde tio dagar till dess att kvinnans betalning bokfördes och ytterligare tre veckor innan utbetalningen gjordes.

JO kritisk
JO framhåller att det är viktigt att KFM bokför inbetalningar snabbt och på ett korrekt sätt. JO betonar samtidigt att för det fall Kronofogdemyndighetens bokföring av någon anledning släpar efter med registreringen av betalningar måste detta uppmärksammas inom organisationen, och de åtgärder som krävs för att enskilda inte ska drabbas måste vidtas omgående.

”Kronofogdemyndighetens tillkortakommanden ska naturligtvis inte drabba gäldenärer som gör rätt för sig” konstaterar JO avslutningsvis och riktar kritik mot myndigheten för det inträffade.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Sophia Lindstedt

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB