Köpare får inget prisavdrag på husköp – brast i sin undersökningsplikt

Ett par köpte ett hus våren 2008 och upptäckte senare att taket inte var renoverat på ett ”fackmässigt sätt”. Efter att utan framgång ha försökt få säljarna att betala kostnaden för att lägga om taket, stämde paret säljarna. Domstolen konstaterar att taket är felaktigt, men ger köparna ändå inte rätt till prisavdrag. Varför? Därför att paret har brustit i sin undersökningsplikt.

Ett par köpte under våren 2008 ett hus i Göteborg. Huset, som byggdes 1909, hade renoverats året innan. Under våren 2012 blåste ett antal takpannor av och en snickare fick anlitas för att lägga tillbaka dem. Samma sak hände våren 2013 och då upptäcktes att den renovering som gjorts av taket inte varit ”fackmässigt utförd” och behövde göras om.

Köparna reklamerade då köpet och krävde 450 000 kronor – kostnaden för att lägga om taket – i prisavdrag från säljarna. När säljarna vägrade vände sig paret till domstol.

Köparna menade att det förelåg ett fel i fastigheten som enligt jordabalkens regler gav dem rätt till prisavdrag. Enligt jordabalkens regler får man dock inte göra fel gällande som man kunde ha upptäckt i samband med köpet. Denna regel följer av att man som köpare har så kallad undersökningsplikt. Säljarna bestred köparnas krav och hävdade just att felet hade gått att upptäcka vid en undersökning av fastigheten och att köparna därför inte har rätt till prisavdrag.

Köparna hävdade dock att deras undersökningsplikt hade bortfallit, eftersom säljarna före köpet hade intygat att renoveringen gjorts med ”högklassiskt material” och att taket hade totalrenoverats. Dessutom påpekade köparna att de borde kunna utgå från att takpannorna monterats på ett fackmässigt sätt.

Tingsrätten kom fram till att ett fel i fastigheten förelåg – takpannorna var inte fackmässigt monterade, något som köparna hade rätt att förutsätta. Tingsrätten ansåg att köparna hade uppfyllt sin undersökningsplikt, men trots detta gick domstolen på säljarnas linje, eftersom köparna borde ha förstått att ett fel förelåg redan våren 2012, när de första takpannorna blåste av taket. I och med detta hade reklamationen skett för sent efter det att köparna borde ha upptäckt felet. Därmed ansågs de inte ha rätt till prisavdrag.

Köparna överklagade till hovrätten, som delvis stämmer in i tingsrättens bedömning om att fel förelåg. Hovrätten anser dock inte att köparna fullgjort sin undersökningsplikt, eftersom senare gjorda besiktningar visat att felen var synliga vid köpet – och att köparna därför borde ha lagt märke till dem. Till exempel vilade inte de så kallade nockpannorna mot takpannorna, och takpannorna gick inte ut över plåten vid takfoten.

Utöver detta stämmer hovrätten in i tingsrättens bedömning om att reklamationen skett för sent. Köparna förlorar därför även i hovrätten och tvingas istället ersätta säljarna för deras rättegångskostnader i båda i båda instanser med drygt 70 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vid köp av fastighet är köparens undersökningsplikt mycket långtgående. Oftast anlitas en besiktningsman för att inspektera huset.
  • Så kallade dolda fel omfattas inte av undersökningsplikten. Det är fel som funnits i fastigheten vid köptillfället, men som inte upptäcks vid en noggrann besiktning. Vid upptäckt av dolt fel måste köparen reklamera inom rimlig tid för att kunna få prisavdrag på köpesumman.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

ES_130x87

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB