Kameraövervakning tillåts efter sexuella ofredanden på badhus

Efter fall av sexuella ofredanden i bubbelpoolerna på Eriksdalsbadet i Stockholm ansökte Idrottsförvaltningen om tillstånd till kameraövervakning. Länsstyrelsen beviljade ansökan, ett beslut som Datainspektionen sedan överklagade till Förvaltningsrätten eftersom myndigheten ansåg att kameraövervakningen var integritetskränkande. Förvaltningsrätten bedömde att övervakningen var tillåten, men inte inspelning, något Kammarrätten nu håller med om.

Länsstyrelsen i Stockholm beviljade i ett beslut den 28 juni år 2016 tillstånd för Idrottsförvaltningen att utöka kameraövervakningen på Eriksdalsbadet. Bland annat godkändes kameror monterade över badhusets bubbelpooler. Grunden till beslutet uppgavs delvis vara att antalet ofredanden och sexuella ofredanden mer än fyrdubblats mellan åren 2012 och 2015. 

Datainspektion överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Myndigheten menade att bubbelpoolerna är platser som besöks av allmänheten i rekreationssyfte, där personer uppehåller sig en längre tid och är ”lättklädda”, och att integritetsintresset därför är betydande. Stockholms stad, som företrädde Idrottsförvaltningen i domstolen, hävdade å sin sida att kameraövervakningen är en nödvändig säkerhetsåtgärd för att förebygga, avslöja och utreda de brott som begås. 

Övervaka – men inte spela in
Förvaltningsrätten beaktade den statistik som Stockholms Stad presenterat för att visa i vilken utsträckning bubbelpoolerna är brottsutsatta. Där framgick bland annat att Polismyndigheten fått in en anmälan under 2016 fram till augusti, fem anmälningar under 2015 och en anmälan 2014 om sexuellt ofredande som skett i någon av bubbelpoolerna.

Förvaltningsrätten framhöll att de brott som begåtts är allvarliga i sitt slag, särskilt eftersom att det i tre av de anmälda fallen gällt barn under 15 år. Dessutom, menade domstolen, är de som utsätts för kameraövervakningen även de som riskerar att drabbas av den brottslighet som övervakningen syftar att motverka. Detta innebär att integritetsintresset väger mindre starkt. Sammanfattningsvis ansågs visat att bubbelpoolerna är så brottsutsatta att övervakningsintresset övervägde den enskildes intresse att inte bli övervakad. Dock ansågs inte visat att övervakningsintresset var så starkt att bildinspelning ska tillåtas.

Stockholms stad överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten och yrkade att få rätt till inspelning, inte bara övervakning. Kammarrätten gör dock samma bedömning som den längre instansen – kameraövervakning kan tillåtas, men inspelning är alltför integritetskränkande. Det återstår att se om saken nu kommer att överklagas till Hösta förvaltningsdomstolen.

Vad innebär detta i praktiken?
• Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen av intresset av kameraövervakning ska det särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska det särskilt beaktas hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet används och vilket område som ska övervakas. Detta framgår av 9 § kameraövervakningslagen.

Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 1036-17

Foto: Jurek Holzer/TT

Bianca Rönngren

bianca.ronngren@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB