Inget arbetsmiljöbrott när män drunknade i tjära – SSAB frias även i hovrätten

Hösten 2013 inträffade en tragisk olycka på koksverket, SSAB, i Luleå. Två män miste livet då de skulle tömma en cistern med tjära. Mätinstrumentet på cisternen var felkalibrerat och detta resulterade i att den lucka som sågats upp för tömningen öppnades okontrollerat. Tjära vällde över de båda männen, de hann inte fly från platsen och männen drunknade. I tingsrätten vill åklagaren att domstolen skulle döma SSAB till arbetsmiljöbrott och utdöma böter på mångmiljonbelopp. Tingsrätten friade dock SSAB och nu i november kom domen efter åklagaren överklagat – SSAB frias även i hovrätten.

Det var två män i 60-årsåldern som hösten 2013 omkom på Koksverket i Luleå. Männen hade vid olyckstillfället varit i färd med att tömma en cistern där stenkolstjära förvarades. Anledningen till olyckan var en felkalibrering av mätinstrumentet som gjorde att angiven mängd tjära i tanken var missvisande. Denna felkalibrering resulterade i att männen överrumplades av den stora mängd som vällde ut. De hann inte ta sig ur cisternen utan drunknade.

Inte tillräckligt orsakssamband 

Åklagaren väckte talan vid Luleå tingsrätt och yrkade att chefen på koksverket skulle ansetts ha vållat dödsfallen och även att SSAB skulle betala en företagsbot på flera miljoner kronor. Tingsrätten kom dock fram till att varken chefen eller företaget kunde bli ansvarig för olyckan som inträffat. Anledningen var att det inte fanns ett tillräckligt orsakssamband mellan dödsolyckan och det ansvar som finns hos företag för att förebygga olycksfall.

SSAB har vidtagit rimliga åtgärder i arbetsmiljöarbetet

Domen överklagades i den del som avsåg SSAB och hovrätten tog under 2017 upp fallet på nytt. Hovrätten konstaterar att männen hade åsidosatt flera försiktighetsåtgärder som de egentligen skulle ha följt, bland annat genom att såga alltför mycket i cisternmaterialet och genom att arbeta från marknivå och inte från en så kallad lyftkranskorg.

För att kunna bli dömd för arbetsmiljöbrott krävs att någon låtit bli att förebygga olycksfall och ohälsa – detta ska sedan ha ett samband med den inträffade olyckan. Trots att det är bevisat att det är felmätningen som är huvudanledningen till olyckan bedömer hovrätten att det inte går att döma SSAB. Enligt hovrätten är det inte bevisat att någon ansvarig för olycksfall och ohälsa känt till eller borde ha känt till den felaktiga mätningen. Därmed är det inte klarlagt att bolaget i detta avseende inte gjort vad som "skäligen kunnat krävas" för att förebygga olyckan. Arbetsmiljöarbetet på SSAB har sammanfattningsvis inte brustit utan har generellt levt upp till "rådande standard". Hovrätten anser att företaget vidtagit rimliga åtgärder för att kontrollera nivån på tanken. Enligt hovrätten har det varit "en mängd samverkande olyckliga omständigheter" som bidragit till olyckan. SSAB frias alltså även i hovrätten.

 

Vad betyder det här i praktiken?

  • För att bli dömd till arbetsmiljöbrott så måste det enligt gällande rätt finnas ett orsakssamband mellan det som inträffat och åsidosättandet av förebyggande åtgärder för att förhindra olyckor.
  • Ansvaret behöver inte knutas till en specifik person men det måste framgå att någon ansvarig låtit bli att förebygga olyckor.

 

Foto: Jens Bäckström / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

amalia.stenberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB