Hyresgäst somnade ifrån vattenkran – tvingas flytta efter vattenskada

En man somnade ifrån vattenkranen i sin lägenhet och vaknade inte förrän fastighetsjouren ringde på dörren. Då hade det börjat droppa från taket i lägenheten nedanför. Hyresvärden vände sig till hyresnämnden för att få hyresavtalet att upphöra. Nämnden avslog hans begäran, men efter överklagan till Svea Hovrätt får nu hyresvärden rätt. Hyresavtalet upphör och mannen tvingas att flytta genast.

Mannen har hyrt en lägenhet i Täby under 25 års tid. Vid ett tillfälle i mars år 2017 somnade han ifrån vattenkranen på grund av att han, enligt honom själv, ”druckit lite för mycket alkohol”. Det orsakade en kraftig vattenskada i lägenheten och upptäcktes genom att det rann vatten från taket i lägenheten under. Fastighetsjouren ryckte ut och upptäckte att kranen i mannens kök stod på. Enligt mannens egna uppgifter vaknade han först när jouren ringde på hans dörr.

Hyresvärden tog saken till hyresnämnden och yrkade att han skulle få säga upp hyresavtalet samt att mannen skulle åläggas att flytta. Nämnden avslog hyresvärdens ansökan. Nämnden konstaterade att mannen förvisso orsakat en omfattande vattenskada och vanvårdat lägenheten genom att under en längre tid hålla den ostädad och förorenad. Eftersom mannen bott i lägenheten så pass länge, inte misskött sig tidigare, fått stöd i sitt boende av socialtjänsten, hade fast jobb och kunde betala reparationerna av lägenheten själv, menade hyresnämnden att det dock vore oskäligt att han skulle förlora lägenheten.

Olika riskbedömning i under- och överinstans

Hyresvärden överklagade till Svea hovrätt, som nu ändrar Hyresnämndens beslut. Hovrätten gör en motsatt riskbedömning. Till skillnad från nämnden, som bedömde att risken för fortsatt misskötsamhet var låg, ser domstolen en påtaglig risk för att en liknande händelse kan inträffa igen. Hyresvärden får därmed igenom sin överklagan och hyresavtalet upphör därmed.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En tvist om förlängning av ett hyresavtal kan avgöras med tillämpning av 12 kap. 46 § första stycket p. 2 jordabalken. Enligt denna bestämmelse har en hyresgäst rätt till förlängning av hyresavtalet, utom när hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas. Här ska göras en avvägning mellan å ena sidan hyresgästens, å andra sidan hyresvärdens intressen. Två aspekter att ta hänsyn till är att helhetsbilden av hyresgästens förhållanden ska vara avgörande, samt att en hyresgästs vilja att rätta sig ska tillmätas stor betydelse.

 

Svea Hovrätt 2018-01-10 Mål nr ÖH 5982-17

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Foto: Hasse Holmberg/TT

Bianca Rönngren

bianca.ronngren@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB