Hovrätten fäller 60-årig snattare

En 60-årig man skulle köpa tavellister på ett byggvaruhus och tog med sig en morakniv, värd cirka 240 kronor, från varuhuset till självbetjäningslagret utanför kassorna - enligt honom för att kapa en tavellist. En väktare såg honom dock i kameraövervakningssystemet och det slutade med att 60-åringen åtalades för snatteri. Han friades i tingsrätten. Fallet har nu prövats i hovrätten, som ändrar tingsrättens dom. 

En 60-årig man åtalades vid Södertörns tingsrätt för snatteri efter att ha tagit en morakniv värd cirka 240 kronor förbi kassorna utan att betala för den. Åtalet bygger på en händelse som inträffade i november år 2016, då mannen var på ett byggvaruhus för att köpa tavellister. Efter att ha betalat för en vara gick han förbi kassorna till självbetjäningslagret med morakniven i handen för att kapa en list. Mannen har påstått att han trodde det var tillåtet att ta med varor till självbetjäningslagret och ska ha hållit den "väl synlig" när han passerade kassorna.

En väktare som arbetade på byggvaruhuset den aktuella dagen vittnade i tingsrätten. Han hade iakttagit 60-åringen i kameraövervakningssystemet. Enligt väktaren hade mannen tagit kniven från en hylla i varuhuset, tittat sig omkring och stoppat den innanför sin jackärm så att den var helt dold.  Innan han passerade kassan ska han ha rättat till kniven genom att skjuta den högre upp i jackärmen.

Oenig tingsrätt

Tingsrätten var oenig. Två nämndemän menade att 60-årigen saknade uppsåt, eftersom att det inte gick att utesluta att mannens förklaring var sann. Varken tingsnotarien som dömt i målet, eller den tredje nämndemannen, höll med. De ansåg att väktarens vittnesmål fick anses "mycket trovärdigt” och konstaterade att även om det inte funnits något anslag som förbjöd kunder från att ta med obetalda varor till självbetjäningslagret fanns det ett "mycket begränsat" utrymme att missförstå detta. 

Det blev alltså lika antal röster, och i en sådan situation ska det lindrigaste utfallet gälla. Mannen friades därför.

Hovrätten fäller mannen

Målet överklagades till hovrätten som anser att väktarens vittnesmål motbevisar 60-åringens uppgifter. Enligt hovrätten står det klart att 60-åringen hade uppsåt att stjäla kniven. Han döms därför för snatteri och blir skyldig att betala 2 400 kronor i böter samt 800 kronor i avgift till brottsofferfonden.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Brottet ”snatteri” fick en ny benämning den första juli detta år. Istället för snatteri är brottsrubriceringen ”ringa stöld” (se brottsbalken 8 kap. 2 §). Detta motiverades bland annat med att det har ett pedagogisk värde att brottsbeteckningarna språkligt och i övrigt är rimligt anpassade till vår tid, och att det för allmänheten i många fall framstår som naturligt att tala om en grov respektive en ringa form av brott.
  • Eftersom att lagar i allmänhet inte har retroaktiv verkan, döms brott som begåtts innan namnändringen utifrån den då gällande lagstiftningen. 60-åringen döms därför för ”snatteri”, inte för ”ringa stöld”, även om hovrättens dom meddelades så sent som den andra november i år. Händelsen på byggvaruhuset inträffade nämligen i november förra året.

 

Svea hovrätt målnr B 10858-16

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Bianca Rönngren

bianca.ronngren@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB