Hårdhänt ”lek” på skola – pojke döms för strypgrepp på klasskamrat

De båda pojkarna befann sig på bildlektion när den tilltalade pojken smög upp bakom klasskamraten och kopplade ett grepp runt halsen på honom så att han svimmade av. Det var inte fråga om något bråk mellan pojkarna, utan greppet var del av en lek som några elever sysselsatt sig med på skolan. Hovrätten anser dock att den tilltalade pojken agerat grovt oaktsamt och utsatt klasskamraten för livsfara. Han döms därför till ungdomstjänst.

På skolan i fråga har eleverna under en tid sysselsatt sig med en lek – eller ”skojbråk” – som går ut på att smyga upp bakom någon och koppla ett strypgrepp med syftet att skrämmas och ”få dem att tappa luften lite”. Lärarna på skolan har känt till detta och har sagt åt eleverna att sluta med leken. Tillslut gick leken för långt.

De inblandade pojkarna hade bildlektion och den ena pojken stod vid ett bord och arbetade med sin uppgift. Plötsligt kom någon upp bakom honom och kopplade ett armkroksgrepp runt halsen på honom. Han markerade att den andra pojken skulle släppa genom att klappa honom på armen. Greppet lossades dock inte förrän han svimmat av. När han vaknade till ska han ha känt sig yr, och haft ont i huvudet ett tag.

Den tilltalade pojken hävdar att han inte alls tagit ett grepp om målsägandes hals, utan att greppet varit runt axlarna. Att målsäganden svimmat av förklarar den tilltalade pojken med att han kanske svimmade av rädsla. Han påstår också att han inte känt klappen han fick på armen – något han vet är en signal för att man ska släppa greppet.

Tilltalade pojken inte trovärdig

Åklagaren i målet ansåg att den tilltalade pojken utsatt klasskamraten för livsfara genom sitt agerande. Åklagaren får medhåll av en läkare som lämnat rättsintyg i målet.

Tingsrätten tyckte inte att den tilltalade pojkens berättelse var trovärdig; enligt rätten är det osannolikt att målsäganden skulle ha svimmat av enbart rädsla. Den tilltalade pojken har enligt tingsrätten agerat grovt oaktsamt när han ströp målsäganden och dömde därför honom för framkallande av fara för annan till 20 timmars ungdomstjänst. Hovrätten instämmer i tingsrättens beslut.

Foto: Jessica Gow / TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Målnummer: B 1171-18

Oliver Bucaro

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB