Frisör som bröt näsan på kund frias – kan ha agerat i nödvärn

En idag 26-årig frisör i Lund åtalades för grov misshandel efter att ett bråk brutit ut mellan honom och en missnöjd kund. Bråket mynnade ut i att frisören sparkade kunden i ansiktet så att han bröt näsbenet. Blekinge tingsrätt friar nu mannen eftersom det kan ha handlat om nödvärn.

I slutet av juni 2016 råkade en frisör i Lund i bråk med en kund som han tidigare klippt håret på. Efter klippningen hade kunden varit missnöjd och de båda hade blivit irriterade på varandra. Vid ett senare tillfälle kom kunden tillbaka till frisörsalongen för att prata med frisören, och det var då saker urartade.

Ett vittne har i tingsrätten berättat om att han sett kunden och frisören diskutera och att kunden i samband med detta föll till marken, dock utan att han såg varför. Därefter sparkade frisören kunden i ansiktet som blev liggande på marken. Enligt vittnet var kunden då medvetslös och blödde från näsan.

Frisören erkände bråket

Såväl frisören som kunden medgav att de hade bråkat, men lämnade olika versioner av hur bråket gått till. Kunden hävdade att han halkat på trottoaren i samband med att han tog ett steg bort från frisören och därefter blev sparkad i ansiktet. Frisören å sin sida menade att kunden först slagit honom i ansiktet och att han hade slagit tillbaka. Därefter sparkade han kunden och träffade då "av misstag" i ansiktet.

I mitten av september togs målet upp till förhandling i Blekinge tingsrätt. Tingsrätten konstaterar att parterna har lämnat uppgifter som i relevanta delar skiljer sig från varandra. ”Båda utsagorna är vaga och odetaljerade och förefaller vara fragmentariska delar av händelseförloppet till vars och ens respektive fördel” anser domstolen, som konstaterar att ingen av versionerna kan läggas till grund för dom. Tingsrätten framhåller dock att det är åklagaren som har i uppgift att bevisa att den misstänkte har gjort sig skyldig till brott. Det gäller inte bara faktumet att han faktiskt utfört den gärning som han är åtalad för, utan också att agerandet inte varit i nödvärn och liknande om den åtalade påstår det.

Handlande i nödvärn innebär oftast att man skyddar sig mot ett brottsligt angrepp, till exempel skyddar sig då man blir attackerad och slår tillbaka. Åklagaren har hävdat att det inte längre kan ha varit en nödvärnssituation när kunden hamnade på marken. Tingsrätten anser dock inte att frisörens nödvärnsinvändning är motbevisad - och därmed ska den godtas. Våldet har enligt tingsrätten heller inte varit "uppenbart oförsvarligt". Frisören frias därför från åtalet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När en åtalad person uppger att han handlat i nödvärn behöver åklagaren lägga fram så mycket bevisning att invändningen om nödvärn framstår som obefogad. Eftersom det inte lyckades har åklagaren inte bevisat att gärningen är straffbar, eftersom handlande i nödvärn gör en handling fri från ansvar. Om man handlat i nödvärn kan handlandet ändå vara straffbart om det är ”uppenbart oförsvarligt”.

 

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

 

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB