Försenat överklagande Postnords fel – HD ger narkotikasmugglare ny chans

En litauisk man som dömts till fängelse för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott fick ett beslut om att straffet skulle avtjänas i Litauen. Mannen överklagade beslutet om att bli förflyttad till ett litauiskt fängelse till tingsrätten där han fick avslag. När han återigen överklagade beslutet till hovrätten ville domstolen inte pröva frågan då överklagan ska ha kommit in för sent. Nu har Högsta domstolen, HD, gett mannen en ny chans eftersom att förseningen berott på Postnord.

En litauisk man dömdes till sju års fängelse samt utvisning för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Kriminalvården fattade senare ett beslut om att förflytta mannen till ett litauiskt fängelse och låta honom avtjäna fängelsestraffet där.

Mannen överklagade Kriminalvårdens beslut till tingsrätten. Mannen hävdade att han riskerar att bli utsatt för våld då litauiska fängelser, enligt honom, ska vara kända för att inte uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter för frihetsberövade människor.

Tingsrätten lämnade dock mannens yrkande utan bifall. Domstolen konstaterade att mannens sociala återanpassning hade fungerat bättre i Litauen och att den hotbild mannen lämnat uppgifter om inte medförde att det var olämpligt med ett översändande. Man ansåg inte heller att något talade för att ett litauiskt fängelse inte skulle tillgodose mannens rättigheter enligt Europakonventionen.

Mannen överklagade därefter tingsrättens dom till hovrätten. Hovrätten avvisade dock överklagandet eftersom att det kommit in en dag för sent.

HD återställer den försuttna tiden

Mannen vände sig då till Högsta domstolen, HD, och ansökte om återställande av försutten tid. En sådan ansökan innebär att sökanden vill att tidsfristen för att överklaga ska börja löpa igen. För bifall krävs det att sökanden ska ha haft ”laga förfall” för att ha missat fristen, dvs. att förseningen ska ha berott på en omständighet som personen inte kunnat råda över.

HD konstaterar att överklagan mycket riktigt kommit in en dag försent, den 9 augusti. Däremot hade kuvertet blivit poststämplat redan den 4 augusti. Enligt en utredning från Postnord, som skulle levererat brevet, borde det ha nått mottagaren den 7 augusti, dvs. en dag innan tidsfristen löpt ut. Postnord uttalade också att företaget inte kunnat upprätthålla sin normala postgång och att brevet därför blivit försenat.

Enligt tidigare praxis ska en sådan orsak för försenad överklagan utgöra ett ”laga förfall”. HD återställer därför den försuttna tiden och mannen har nu möjlighet att överklaga på nytt i hovrätten. Det betyder dock inte att hans överklagan kommer vinna bifall, utan enbart att fallet kommer att prövas av hovrätten. 

Vad innebär detta i praktiken?

  • En person som avtjänar ett fängelsestraff kan få avtjäna det i ett annat land om den dömdes sociala återanpassning underlättas och ”om det i övrigt är lämpligt”. Om det t.ex. finns starka skäl att anta att den dömde kommer behandlas på ett sätt som strider mot Europakonventionen anses en förflyttning inte vara lämplig.
  • En ansökan om återställning av försutten tid kan göras av den som inte hunnit överklaga en dom i rätt tid. Vid bifall kommer överklagandefristen att börja löpa på nytt. För att få bifall krävs det dock att man har ”laga förfall”, dvs. att förseningen beror på omständigheter man inte kunnat råda över.

Foto: Tomas Oneborg / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB