Försäkringskassan vinner mot arbetstagare – inte bevisat att hjärntumör beror på exponering av magnetiska vågor

En man som drabbats av en hjärntumör har begärt ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada, så kallad livränta. Mannen hävdar att hjärntumören är ett resultat av att han i stor omfattning har exponerats för elektromagnetiska vågor på sin arbetsplats. Efter att ha fått rätt i Förvaltningsrätten förlorar han nu i Kammarrätten. Domstolen anser inte att sambandet mellan magnetiska vågor och hjärntumörer inte ännu är så pass utrett att det går att säga att det är orsaken till tumören.

Försäkringskassan avslog i januari 2016 en mans ansökan om livränta. Beslutet grundade sig på att försäkringskassan inte godtog mannens besvär som en arbetsrelaterad skada. Mannen som arbetat som fordonsoperatör ska i sin yrkesroll utsatts för regelbunden exponering av magnetiska vågor. Försäkringskassan menade dock att detta inte bevisade att hjärntumören var en arbetsrelaterad skada då sambandet mellan strålning och tumörer inte är tillräckligt utrett.

 

Förvaltningsrätten biföll överklagandet

Mannen överklagade försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten i Uppsala och hänvisade bland annat till ett utlåtande från en överläkare som pekade på den ökade risken för tumörer vid kontinuerlig exponering för elektromagnetisk strålning.  Mot denna bakgrund biföll Förvaltningsrätten mannens överklagande.

 

Kammarrätten gör en annan bedömning

Försäkringskassan valde i sin tur därefter att överklaga till Kammarrätten och där undanröjde domstolen förvaltningsrättens dom. Domstolen konstaterar att forskningen på området inte är entydig och att forskare inte verkar vara överens om hur starkt sambandet i realiteten är mellan strålning och hjärntumörer. Vidare uttalar domstolen att det inte verkar finnas någon utbredd uppfattning hos de som har specialistkunskap om att strålningen faktiskt ska ha ett sådant nära samband med utvecklandet av hjärntumörer. Detta resulterar i att Kammarrätten bifaller försäkringskassans överklagande och mannen får således inte rätt till någon livränta.

Kammarrätten konstaterar dock att det inte ska krävas full vetenskaplig bevisning för att något i jobbet ska anses skadligt och kunna ge en drabbad person livränta. Det krävs dock någon form av entydighet i forskningen och att den allmänna uppfattning hos de kunniga på området någorlunda överensstämmer.

 

Foto: Christine Olsson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Skribent: Amalia Stenberg

amalia.stenberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB