Fick säga upp olovligt frånvarande anställd – men skadeståndsskyldig för uppsägning via sms

En man som jobbade som lunchkock på en restaurang i Stockholm blev uppsagd efter att han åkt på semester till Thailand utan lov från arbetsgivaren. Trots att tingsrätten bedömer att arbetsgivaren haft saklig grund för uppsägning blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig. Detta eftersom att mannen sagts upp via sms – något som inte är tillåtet enligt lagen om anställningsskydd, LAS.

Mannen, som jobbade som lunchkock, fick i april 2017 ett sms från sin arbetsgivare att han blivit uppsagd. Mannen befann sig vid tillfället på en - av arbetsgivaren icke-godkänd - semester i Thailand och fick veta att uppsägningen berodde just på den olovliga semestern. En och en halv månad senare fick mannen ett rekommenderat brev med ett skriftligt uppsägningsbesked.

Mannen väckte senare talan i tingsrätt och begärde ett skadestånd på cirka 177 000 kronor. Han menade dels att arbetsgivaren saknat saklig grund för uppsägningen men också att uppsägningen gått till på ett felaktigt sätt.

Enligt LAS måste ett uppsägningsbesked lämnas till arbetstagaren personligen eller genom ett rekommenderat brev. Arbetsgivaren försvarade sig med att sms:et endast var en underrättelse om att uppsägning skulle ske och att det rekommenderade brevet som skickades senare var själva uppsägningsbeskedet.

Saklig grund fanns men sms måste ses som uppsägningsbesked

Vad gäller frågan om saklig grund för uppsägning anser tingsrätten att arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp mannen.  Mannen hade olovligen varit frånvarande  från arbetet och hade tagit olovlig semester även de tre föregående åren. Tingsrätten anser därför att mannen varit frånvarande från sitt arbete i sådan omfattning att det utgör saklig grund för uppsägning.

Däremot anser tingsrätten att det sms mannen fått måste betraktas som ett uppsägningsbesked. Bland annat för att arbetsgivaren i sms:et angett att denne ”måste säga upp mannen med omedelbar verkan” och för att arbetsgivaren angivit att uppsägningstiden börjat löpa från och med den dag sms:et skickats. Uppsägningen har därför gjorts felaktigt och att arbetsgivaren senare har skickat ett rekommenderat brev spelar enligt rätten ingen roll.

Mannen får därför rätt till ett allmänt skadestånd på 30 000 kronor men får inte rätt till något ekonomiskt skadestånd för inkomstförlust eller förlorad semesterlön eftersom att uppsägningen haft saklig grund.

Vad innebär detta i praktiken?

Ett uppsägningsbesked måste alltid lämnas till arbetstagaren personligen eller genom ett rekommenderat brev enligt LAS. Om arbetsgivaren genom något annat kommunikationsmedel, som sms eller e-post, formulerar sig på ett sådant vis att det kan bedömas som ett uppsägningsbesked kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

Foto: Tomas Oneborg/TT

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB