Fängelse för tvåbarnspappa som planerat könsstympning – släkthot friar inte från ansvar

En tvåbarnspappa döms till sex månaders fängelse för att han planerat att låta könsstympa sina döttrar i Nigeria. Pappan påstår att han befunnit sig i en "nödliknande" situation då han varit utsatt för påtryckningar och hot från hans far i hemlandet. Familjen, som utvisats från Sverige, ska återvända till Nigeria och pappan hävdar att han därför fruktade för sitt liv i hemlandet om han inte följt sin fars vilja. Hovrätten bedömer dock inte att påtryckningarna inneburit ett överhängande tvång. Oavsett hot kan det aldrig anses godtagbart att ”skada en tredje part för att rädda sig själv” konstaterar domstolen. 

Det var sommaren 2012 som en mamma flydde från Nigeria till Sverige med sina två döttrar för att rädda dem från att bli könsstympade. I pappans släkt rådde en stark tradition av kvinnlig omskärelse. Mamman, som hade förlorat en syster på grund av könsstympning, var starkt emot det och såg ingen annan lösning än att fly landet med sina barn.

År 2014 hade pappan fått reda på var familjen befann sig och reste då till Sverige. Mamman gick efter två års tid med på att pappan flyttade in till henne och barnen efter han lovat att flickorna skulle slippa könsstympas.

År 2017 beslutade Migrationsverket att avslå familjens ansökan om asyl och utvisa dem. Kort därefter började pappan ha märkliga telefonsamtal, som han alltid avslutade när mamman var i närheten. Mamman anmälde pappan till polisen efter hon upptäckte att han i en Skype-konversation skrivit att döttrarna skulle könsstympas efter familjens återkomst till Nigeria. Åklagare väckte därför talan om stämpling till könsstympning. Stämpling innebär att en person, i samråd med annan, förbereder ett brott.

Inte rätt att skada någon annan för att rädda sig själv

I tingsrätten invände pappan att han endast gått med på stympningen på grund av tvång från sin far. Det framkom i Skype-konversationen att han kände att han var tvungen att gå med på faderns krav, detta för att bli ”fri” från honom och släkten. Pappans far ska ha berättat vad han hade att vänta sig om han inte gjorde "rätt" för sig och rentvådde släktnamnet. Detta uppfattade pappan som att han skulle dödas om han inte gick med på sin fars krav på omskärelse av döttrarna.

Tingsrätten ansåg dock  inte att detta var tillräckligt för att anse att det funnits ett "överhängande tvång". Att pappan känt skräck inför vad som skulle hända med honom när familjen återvände till Nigeria kunde mycket väl stämma enligt domstolen, men detta innebar inte att han hade rätt att skada någon annan för att rädda sig själv. Tingsrätten dömde därför pappan till sex månaders fängelse för stämpling till könsstympning.

Hovrätten dömer i linje med tingsrätten

Domen överklagades till hovrätten, som nu gör samma bedömning som tingsrätten. Pappan kan enligt hovrätten inte anses ha varit i en sådan "nödliknande" situation som befriar honom från ansvar för brottet. Hovrätten dömer således helt i linje med tingsrätten och fängelsedomen står fast.

Visste du att…

• I Sverige finns det sedan år 1982 en egen lag om förbud mot könsstympning av kvinnor. 
• Lagen säger att könsstympning aldrig får utföras, oavsett om det finns ett samtycke från kvinnan eller inte.
• Det lägsta straffet för könsstympning är två år, men brott som endast når förberedelsestadiet har lägre straff. 

 

Hovrättens målnr: B 132-18

Foto: Stina Stjernkvist / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg 

Amalia.stenberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB