Fälls för sexuellt ofredande på Snapchat – avslöjad av leverfläck

En 18-årig man fälls för sexuellt ofredande efter att han vid sex tillfällen skickat oönskade nakenbilder och sexuella meddelanden till en kvinna via det sociala mediet Snapchat. Mannen nekade till gärningen -  men avslöjades av en pigmentförändring på hans pekfinger som varit synlig på bilderna.

Mannen och kvinnan gick på samma skola, men kände inte varandra sedan tidigare. Mannen, som använde pseudonym, lade till kvinnan på Snapchat och började därefter skicka nakenbilder. Kvinnan har berättat att det var obehagligt och att bilderna fick henne att känna sig ”smutsig och kränkt”. Hon visste först inte från vem bilderna kom, men fattade misstankar mot mannen sedan hon känt igen mannens skor på en av bilderna. 

Kvinnan noterade också att mannen på bilderna hade en leverfläck på sitt pekfinger som var lik en fläck mannen hade på andra bilder. Hon tog därför kontakt med mannen och berättade för honom att hon visste att det var han som skickade bilderna. Mannen nekade till detta och har uppgett att han blev "chockad" av anklagelserna. Efter konfrontationen fick dock inte kvinnan några fler bilder.

Fälls efter rättsmedicinsk undersökning

I tingsrätten konstaterade en rättsläkare att mannen hade en pigmentförändring på sitt pekfinger som kunde motsvara den i de aktuella bilderna.

Tingsrätten ansåg att detta, i kombination med övrig bevisning som att mannen plockat bort kvinnan från hans internet-konton efter konfrontationen, talade för att det var mannen som skickat bilderna. Mannen dömdes därför till 20 timmars ungdomstjänst för sex fall av sexuellt ofredande och att betala ett skadestånd till kvinnan på 9 000 kronor.

Mannen överklagade domen till hovrätten, som dock instämmer i tingsrättens bedömning och ändrar domen endast i den mån att han döms för fyra fall av sexuellt ofredande istället för sex.

Foto: Richard Drew/TT

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB