Dotter nekas information om sin bortgångna mamma – kan kränka den avlidnes frid

Sekretesskydd gäller även  i förhållande till avlidna personer. Det konstaterar Kammarrätten i ett avgörande där en kvinna överklagat ett beslut där hon nekats att få tillgång till uppgifter om sin mammas bortgång. Sekretess anses vara nödvändigt för integritetskänsliga uppgifter som det kan antas att den avlidna inte velat att någon annan ska få ta del av.

"Integritetskänslig information"

Det var efter moderns bortgång i juli 2017 som dottern tog kontakt med Vård- och omsorgsnämnden i Lund för att få information om bland annat dödsorsak och var mamman begravts. Dottern begärde även att få veta varför hon inte kontaktats när mamman gick bort och vem som varit tolk när mamman fick frågan om hon ville träffa sina döttrar eller barnbarn. Dottern fick veta att hennes mamma hade vistats på ett särskilt boende sin sista tid i livet, men informationen om vad mamman dött av och hennes begravningsplats angav nämnden att den saknade vetskap om. Gällande de övriga frågorna ansåg nämnden att det rörde integritetskänslig information som omfattades av sekretess. Nämnden lämnade därför inte ut informationen eftersom den ansåg att den "avlidnes frid" kunde kränkas. 

Utlämnande kränker friden för den avlidne

Dottern överklagade beslutet till kammarrätten, som konstaterar att sekretesskyddet inom socialtjänsten även är tänkt att gälla för personer som är avlidna. Detta framkommer i förarbetena till lagen och uppgifterna kan endast utlämnas om det står klart att den enskilde "inte lider men" av ett utlämnande. Kammarrätten bedömer att det handlar om integritetskänsliga uppgifter som det kan antas att den avlidna personen velat hålla hemliga. Ett utlämnande av uppgifterna skulle därför ”skulle kränka den frid som tillkommer” den avlidna kvinnan. Uppgifterna kan därför inte lämnas ut till dottern då de omfattas av sekretess. Dotterns överklagande avslås därför.

 

Vad innebär det här i praktiken? 

Det finns sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen gällande skyddet för enskilda inom socialtjänst. Information avseende personer som omfattas av bestämmelserna går endast att utfå om det står klart att röjandet av informationen inte för med sig att personen lider men av det. Enligt kammarrätten fortsätter även sekretessen att gälla om det kan kränka den frid som tillkommer en person som har avlidit. Är uppgifterna integritetskänsliga och har personen velat hålla de hemliga under sin livstid så finns det anledning att anta att detta ska fortsätta gälla även då person gått bort.

 

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

amalia.stenberg@alltomjuridik.se

 

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB