Domstolsprövning – dyr lyx eller rättighet?

Alla ska i teorin kunna få sin sak prövad i domstol – men vad händer när rättegångskostnaderna rusar iväg så mycket att många saknar faktisk möjlighet att ta tillvara sin rätt? Risken att förlora tvisten och behöva betala både sina egna och sin motparts rättegångskostnader verkar så avskräckande att många avstår att gå till domstol.

Dagens Juridik har i en artikel lyft frågan om huruvida möjligheten att vända sig till domstol för att ta tillvara sin rätt i tvistemål har blivit en lyx som är tillgänglig endast för de som har råd. Anledningen till detta är att rättegångskostnaderna för tvistemål snabbt uppgår till stora summor, främst i form av advokatkostnader. Eftersom den förlorande parten tvingas betala både sina egna och den andre partens rättegångskostnader – och dessa ofta överskrider beloppet parterna tvistade om från början – är det många som inte vågar gå till domstol.

Den nuvarande ordningen drabbar i stor utsträckning små och medelstora företag som vill gå till domstol för att kräva in en tvistig fordran från en kund. På grund av de höga rättegångskostnaderna bedömer många företag att det är ett för stort risktagande att gå till domstol – det är helt enkelt inte värt att chansa i förhållande till vad som står på spel.

Rättsskyddsförsäkringar ofta otillräckliga
I många hem- och företagsförsäkringar ingår en rättsskyddsförsäkring, vilken främst kan användas vid tvistemål i allmän domstol. Sådana försäkringar innehåller dock oftast begränsningar; försäkringsbolagen ersätter endast upp till ett visst maxbelopp samt medför en självrisk. I ett avsnitt av Veckans Juridik konstaterar försäkringsjuristen Sonja Dyrhage att rättsskyddsförsäkringar därför i praktiken endast täcker kostnader i första instans.

Förslag om ”mellanmålslag”
Idag finns möjlighet att få sin sak prövad enligt regler om förenklade tvistemål. Detta innebär att om summan som parterna tvistar om understiger ett halvt prisbasbelopp, ungefär 23 000 kronor, är processen så förenklad att parterna inte ska behöva använda sig av ombud. Den förlorande parten är endast skyldig att ersätta max en timmes rättslig rådgivning för den vinnande parten.

Om den tvistiga summan överskrider 23 000 kronor kan reglerna om förenklat tvistemål dock inte användas, och fullt ansvar för förlorande part att ersätta rättegångskostnader inträder. I Veckans Juridik föreslår advokaten Claes Lood att det bör införas en ”mellanmålslag”, som skulle öppna upp för ett nytt förfarande och komma till rätta med problemet med att rättegångskostnaderna ofta överstiger det omtvistade beloppet.

Källa: Dagens Juridik. Klicka här för att se den ursprungliga artikeln. 

Foto: Mikael Andersson/Bildhuset/TT

Fanny Karlsson

fanny.karlsson@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB