Dödsolycka vid övning hade kunnat undvikas – instruktör döms till böter

I samband med en utbildningsövning på en kursgård i Askersunds kommun inträffade en olycka som resulterade i att en elev avled. Tingsrätten konstaterar nu att olyckan hade kunnat undvikas – om instruktören hade övervakat övningen. Instruktören döms därför och kursgården åläggs att betala företagsbot på en miljon kronor.

Hösten 2014 skedde en dödsolycka i Askersunds kommun. Olyckan inträffade när en elev i tjugoårsåldern, som utbildade sig till anläggningsmontör vid en kursgård i kommunen, skulle genomföra utbildningens slutövning, som bestod i att montera en ledning mellan två kraftstolpar. Den kraftledningsstolpe som eleven befann sig i hade inte säkrats tillräckligt i marken och välte därför. Eleven som var fastsatt i stolpen via sin fallskyddssele, följde med den till marken där han blev fastklämd och avled. Vid olyckstillfället fanns det ingen instruktör på plats.

 

Instruktören och VD:n åtalas

Med anledning av händelsen väckte åklagare talan mot bolaget som äger kursgården och begärde att bolaget skulle betala en företagsbot på 1,5 miljoner kronor. Kursgårdens VD och instruktören för övningen åtalades samtidigt för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död.

Tingsrätten konstaterar att olyckan orsakats av att två av de fyra tillfälliga stag som skulle stödja stolpen i sidled hade tagits bort av en elev utan att ersättas med permanenta stag. Enligt eleven tog han bort stagen eftersom dessa var i vägen för framtransport till stolpen av nya stolpsektioner. När en annan elev sträckte ett stag föll stolpen därför till marken.

Samtliga elever i gruppen, förutom den som i samband med olyckan spände ett stag, var väl medvetna om att stag inte fick spännas under tiden som det fanns någon person uppe i stolpen och har inte kunnat förklara varför det gjordes. Den enda förklaringar som lämnats är ”tillfälligt hjärnsläpp”.

Enligt tingsrätten hade olyckan inte inträffat om det hade funnits en instruktör på plats och följt elevernas arbete. Domstolen konstaterar samtidigt att den arbetsledning som under övningen skedde i form av periodvis instruktörsnärvaro inte var tillräcklig med beaktande av deltagarnas kunskapsnivå och uppdragets svårighetsgrad.

Tingsrätten anser att instruktören hade arbetsmiljöansvar för övningen. I och med det var han också skyldig att ge nödvändiga instruktioner och ingripa om säkerhetsföreskrifter inte följdes.

I inspektörernas frånvaro och utan någon utsedd arbetsledare eller säkerhetsansvarig i gruppen, har varje kursdeltagare i övningen haft ansvaret för att ensam eller tillsammans i samråd med annan eller andra gruppdeltagare utföra arbetsuppgifter som ur säkerhetssynpunkt varit av ”väsentlig” betydelse för hela gruppen och som samtliga i gruppen bort haft kännedom om. Tingsrätten anser därför att det funnits en ”betydande och ur säkerhetssynpunkt oacceptabel risk för att gruppdeltagare skulle missuppfatta vilka ur säkerhetssynpunkt viktiga åtgärder som andra gruppdeltagare vidtagit eller inte vidtagit”.

 

Instruktören döms - men för ringa brott 

Mot denna bakgrund döms instruktören för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död till 60 dagsböter. Brottet bedöms som ringa med hänsyn till att instruktören under lång tid agerat på samma sätt utan att någon olycka inträffat och till att övriga instruktörer vid kursgården delade hans bedömning om att det inte krävdes att en instruktör var på plats under hela övningen.

Tingsrätten beslutar samtidigt om att bolaget ska betala företagsbot på en miljon kronor. Tingsrätten friar dock VD:n eftersom han delegerat det övergripande arbetsmiljöansvaret till en annan anställd.

 

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Sophia Lindstedt

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB