Cannabispåverkad man frias för rattfylla – kan ha fått i sig hashbrownie av ”misstag”

Åklagare väckte talan om rattfylla efter en man i 20-årsåldern stoppats av polis och testats positivt för cannabis. Mannen påstod att han fått i sig en så kallad ”haschbrownie” av misstag på en fest fyra dagar innan polisen stannat honom. Trots att Rättsmedicinalverket konstaterat att det är högst osannolikt att cannabishalten varit så hög om det intagits fyra dagar innan provtagningen frias mannen. Verkets konstaterande anses inte motbevisa mannens historia.  

Det var under våren 2017 som en man i 20-årsåldern stoppades i en poliskontroll när han var ute och körde bil. Poliserna blev misstänksamma då de tyckte att mannen betedde sig mycket nervöst och hans ögon var glansiga. Efter provtagning visade det sig att mannen hade cannabis i blodet. En åklagare valde därför att senare väcka talan mot mannen i Skaraborgs tingsrätt.

Mannen hade fått i sig haschbrownies

I tingsrätten åtalades mannen för ringa narkotikabrott och rattfylla. Mannen sade till sitt försvar att han hade varit på fest fyra dagar innan poliskontrollen och att det på festen hade funnits bakverk som innehöll cannabis. Mannen hade då han åt bakverken varit omedveten om detta men hade i efterhand fått veta att de var så kallade hashbrownies. Tingsrätten bedömde det dock som osannolikt att halten av cannabis i blodet kunde varit ett resultat av ett intag så pass långt före provtagningen. Trots detta så ansåg domstolen att det inte "gick att lämna mannens historia utan avseende" och han friades därför.

Studie från Rättsmedicinalverket bristfällig 

Efter den friade domen i tingsrätten överklagade åklagaren till Göta hovrätt. Åklagaren åberopade här ett utlåtande från Rättsmedicinalverket. I utlåtandet skriver verket att det är osannolikt att mannens intag skett så långt som fyra dagar före körningen. Detta baseras på en studie där man undersökt cannabishalten hos personer som ätit haschbrownies. Hovrätten bedömer dock att det inte går att fästa så stor vikt vid uttalandet från verket eftersom studien är bristfälligt gjord. En enstaka studie som är gjord på nio personer kan enligt domstolens bedömning inte helt omkullkasta mannens historia. Det går därför inte enligt hovrätten att utesluta att mannens uppgifter stämmer. Han anses därför inte ha intagit narkotikan med vilja och åtalet ogillas helt.

Vad innebär det här i praktiken? 

  • Det är enligt narkotikastrafflagen straffbart att bruka narkotika.
  • För straffansvar krävs dock enligt samma lag att brukandet eller innehavet måste ha skett uppsåtligen.
  • Det går därför inte att döma om det inte går att bevisa att intaget har skett med vilja. 

 

Foto: Mark Lennihan/TT

Målnummer: B 10893-17

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

Amalia.stenberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB