Cancersjuk nekas sjukersättning

Kammarrätten river upp förvaltningsrättens dom vilket innebär att en cancersjuk 64-årig man som tidigare beviljats sjukersättning nu nekas detta. 

Försäkringskassan beslutade att inte bevilja sjukersättning åt en 64-årig man och konstaterade att mannen, som bland annat diagnostiserats med kärlkramp och stämbandscancer, hade en komplex besvärsbild som medförde aktivitetsbegränsningar i många arbeten. Försäkringskassan ansåg emellertid inte att det fanns tillräckligt stöd i det medicinska underlaget för att han skulle anses ha nedsatt arbetsförmåga i alla normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden.

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten och anförde bland annat att hans grava dyslexi - som närmare innebar att han varken kunde läsa, skriva eller använda dator - borde beaktas vid bedömningen.

Förvaltningsrätten ansåg, med hänsyn till 64-åringens samlade sjukdomsbild och övriga funktionshinder, att mannen var oförmögen att klara något arbete av den art som skulle beaktas och beviljade honom sjukersättning enligt ansökan.

Efter att domen överklagats ytterligare gör nu kammarrätten en annan bedömning.

Domstolen instämmer i Försäkringskassans bedömning att den medicinska utredningen inte ger tillräckligt stöd för att mannens arbetsförmåga varit nedsatt i alla normalt förekommande arbeten eller i alla förvärvsarbeten på arbetsmarknaden.

Det saknas således förutsättningar för att bevilja sjukersättning för nu aktuell period, bedömer kammarrätten som upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Försäkringskassans beslut.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du är missnöjd med en myndighets agerande går det att överklaga i förvaltningsrätten. Det är inte lika ekonomiskt riskabelt som att väcka talan mot en annan person eller ett företag i tingsrätten, eftersom du inte riskerar att bli fast med motpartens rättegångskostnader.

 

Emma Martinsson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Foto: Christine Olsson/TT

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB