Få hjälp med att upprätta avtal och policys till ditt företag

Våra bolagsjurister kan hjälpa ditt företag att få korrekta avtal och policys på plats. För 3 500 kronor* exkl moms upprättar vi ett avtal, ser till att det anpassas till din verksamhet och säkerställer att det blir korrekt. Allt för att du ska undvika att hamna i dyra och krångliga situationer.

Exempel på avtal vi hjälper till med:

Aktieägaravtal
Aktieöverlåtelseavtal
Allmänna villkor
Anställningsavtal
GDPR policy extern
GDPR policy intern
Hyresavtal
Kompanjonsavtal
Personuppgiftesbiträdesavtal
Personalhandbok med policys:
– Arbetsmiljöpolicy
– Alkohol- och drogpolicy
– Diskrimineringspolicy
– Kränkande särbehandling och mobbing
Sekretessavtal/NDA
Uppdragsavtal/konsultavtal
Utköpsavtal
VD-avtal

I kontaktformuläret nedan, välj vilket typ av avtal du behöver hjälp med så kommer du inom kort bli kontaktad av en av våra jurister.