20 mars, 2023

Hur går en konkurs till?

En konkurs är en ingripande åtgärd som bara en tingsrätt kan fatta beslut om. Gäldenären, det vill säga bolaget som försätts i konkurs, ...

Läs mer