Otrevlig byggnadsinspektör får allvarlig kritik – måste agera professionellt oavsett klagomål

I en tjänstemans ansvar ingår att man måste agera sakligt och professionellt samt hålla god samtalston oavsett om privatpersoner hör av sig med obefogade klagomål. Detta konstaterar Justitieombudsmannen och riktar samtidigt skarp kritik mot en byggnadsinspektörs e-postsvar till en man som efterfrågat en kontrollplan i ett bygglovsärende.

 

Hösten 2016 kontaktade en man via e-post en byggnadsinspektör på Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd med anledning av att han hade vissa synpunkter på en fastighet och begärde samtidigt att han skulle få del av en underskriven kontrollplan. Inspektören svarade att han inte hade med ärendet med att göra lägre och bad samtidigt mannen att inte kontakta honom mer.

När mannen hörde av sig igen och vidhöll sin begäran om att få ta del av kontrollplanen fick han svaret:

”Jag är inte ditt sekreterare. Du får komma hitt eller ring till arkivet och begär dem handlingar som du behövs. Gör vad du vill.”.

 

Klagade till Justitieombudsmannen

Mannen anmälde då inspektörens agerande till Justitieombudsmannen, JO. I ett yttrande till JO har stadsbyggnadsnämnden uppgett att formuleringen i e-postmeddelandet har en ”mindre lämplig ton”. Enligt byggnadsinspektören var det ”anmälarens bemötande och obefogade ifrågasättande” av hans arbete som resulterat i de svar som han har skickat.

 

Agerandet inte ursäktligt enligt JO

JO konstaterar att det inte är ovanligt att företrädare för en myndighet ifrågasätts eller får kritik av enskilda. Enligt JO ingår det dock i tjänstemannarollen att man ska agera korrekt mot den som tar kontakt med en myndighet. Även om en enskild uppträder på ett sätt som upplevs som besvärligt måste en tjänsteman enligt JO kunna hantera situationen professionellt och hålla en god samtalston.

Enligt JO är inte det sätt som inspektörer uttryckte sig i e-postkorrespondensen acceptabelt och det stred mot kravet på saklighet i regeringsformen.  JO framhåller att inspektören därför förtjänar allvarlig kritik för sitt bemötande av mannen.

 

Foto: TT/ FOTOGRAFERNA HOLMBERG

Författare: Sophia Lindstedt

 

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB