Åkeri döms att betala företagsbot – använde manipulerad färdskrivare

Lastbilschaufförer som åker långa sträckor utan vila kan äventyra trafiksäkerheten. Därför måste tunga lastbilar i yrkestrafik vara utrustade med en färdskrivare som registrerar hastighet samt kör- och vilotider. Att manipulera färdskrivarens uppgifter möjliggör för förare att åka långa sträckor utan vila, vilket utgör en trafikfara och dessutom är olagligt. Nyligen dömdes ett företag som använt sig av en manipulerad färdskrivare att betala företagsbot på 150 000 kronor.

Enligt en EU-förordning ska tunga lastbilar i yrkestrafik vara utrustade med så kallade färdskrivare, en apparat som registrerar när fordonet kör och när det står still. Det är förbjudet att dölja uppgifter som färdskrivaren registrerar, och att manipulera dessa uppgifter så att de blir missvisande. Reglerna kring vilotider för lastbilar är bland annat motiverade av att det anses vara en trafikfara om förare kör långa pass. Dessutom är det en otillbörlig konkurrensfördel att kunna registrera vila när fordonet kör.

När en lastbilschaufför vinkades in för kontroll på E4 utanför Umeå upptäcktes att lastbilens färdskrivare bara registrerat två minuter körtid fram till det att de stoppat lastbilen. Polismännen kunde inte se att det fanns något ställe längs vägen som bilen kunde ha stått på och därifrån kört fram till kontrollen på två minuter.

Påträffade manipulerad utrustning i bilen

Polismännen undersökte bilen och upptäckte att föraren hade en fjärrkontroll till färdskrivaren, med vilken han kunde manipulera färdskrivaren så att den registrerade vila när han egentligen körde. Fjärrkontrollen slog också ut lastbilens hastighetsregulator så att den kunde köra snabbare än de 90 kilometer i timmen som annars är maxhastigheten.

En åklagare väckte talan vid Umeå tingsrätt och yrkade att företaget som ägde lastbilen skulle betala en företagsbot. Tingsrätten konstaterade inledningsvis att utrustningen som påträffats i bilen gör det möjligt att köra lastbilen dygnet runt, sju dagar i veckan utan att det syns i polisens analysprogram vid en kontroll så länge inte föraren tas på bar gärning, vilket alltså skett i detta fall.

Förlorar i två instanser

Tingsrätten beslutade att företaget skulle betala 100 000 kronor i företagsbot och att den olagliga utrustningen skulle beslagtas.

Företaget överklagade till Hovrätten för Övre Norrland och begärde att boten skulle sättas ner. Hovrätten påtalade att det enda syftet med en manipulerad färdskrivare kan vara att kringgå reglerna om kör- och vilotider. Att det är fråga om en avancerad utrustning som är svår att upptäcka ska enligt domstolen storleken på företagsboten. Hovrätten ansåg därför att företagsboten borde höjas till 150 000 kronor. 

Företaget överklagade domen till Högsta domstolen, som dock inte prövar målet. Hovrättens dom står därför fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När en åklagare yrkar på att böter ska bestämmas till en viss summa är domstolen inte bunden av det, utan kan bestämma en högre eller lägre summa.
  • Det är ovanligt att företag döms för brott, utan oftast döms en person till ansvar. Företagsbot kan bland annat komma i fråga om ett brott begåtts i en näringsverksamhet och näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Med tanke på de små åtgärder som företaget vidtog då de uppmärksammades på fjärrkontrollens existens ansåg domstolarna att bestämmelsen var tillämplig.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB