AI-policy

AI-policy

AI-policy - detta behöver ditt företag ha på plats

Den snabba utvecklingen inom AI (Artificiell intelligens) har gjort att många företag inte hunnit sätta upp regler och policys för vad som gäller kring användningen av tekniken. Det omfattar allt från hur man definierar AI, hur användningen av det regleras inom företaget, till vilka tjänster det kan tillämpas på och vilken information som är lämplig att matas in. Och vad blir konsekvensen om man överträder reglerna för AI-användning, har använt information som visar sig vara felaktig eller vad händer om en anställd matat in företagskänslig information?

Vi har tagit fram tre olika AI-policys, beroende på vad ditt företag är i behov av: 

AI-policy för företag med full rätt att använda AI enligt uppsatta riktlinjer

AI-policy för företag där användningen är begränsad

AI-policy för företag där det är helt förbjudet att använda AI

Tycker ni att det är svårt att välja rätt policy eller är i behov av juridisk rådgivning kring detta?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.