19-åring döms för jaktbrott – var oaktsam som sköt en hanhjort

En 19-åring som var ute och jagade sköt en hanhjort i tron att det var en honhjort. Eftersom jakt på hanhjortar var förbjuden vid tillfället har jägaren dömts till dagsböter, då han anses ha varit oaktsam som inte försäkrat sig om könet på hjorten.

I oktober 2016 var en då 19-årig man ute och jagade med sitt jaktlag i närheten av Hagestad i sydöstra Skåne. Från omkring 250 meters avstånd såg han hur tre hjortar närmade sig honom. I de instruktioner som jaktlaget fick innan passet om hur ”jägarmässig avskjutning” går till ingick bland annat att det minsta djuret ska skjutas först och att hanhjortar inte fick skjutas. Jägaren vågade dock inte skjuta mot kalven, som gick i mitten av de tre hjortarna, eftersom han då riskerade att träffa den hjort som gick först i gruppen. Istället riktade han in sig på den hjort som gick sist i gruppen i tron om att det var en honhjort, en så kallad hind.

Polisanmäldes av jaktledaren

När hjortarna var omkring 50 meter från jägaren sköt han således den hjort som gått längst bak, enligt honom i tron att det var en hind. Först därefter ska han ha insett att det var en hanhjort. Jaktledaren uppmärksammades på vad som hänt och polisanmälde jägaren för brott mot jaktlagen.

Målet togs nyligen upp i Ystads tingsrätt, där det konstaterades att jägaren objektivt brutit mot jaktlagens regler då det varit förbjudet att jaga honhjortar vid det aktuella tillfället. För att kunna döma någon för jaktbrott krävs utöver det att han varit oaktsam, eller med andra ord att han borde ha insett att han sköt mot ett djur som han inte fick beskjuta.

Borde ha försäkrat sig om vad han sköt mot

Tingsrätten noterar i den delen att hanhjortar normalt inte är svåra att känna igen då de till skillnad från honhjortar har horn. Även om hjorten, vilket jägaren påpekade, bara haft horn på ena sidan av huvudet är det jägarens ansvar att försäkra sig om vad det är för slags djur man har i sikte innan man skjuter mot djuret.

Jägaren hade dessutom invänt att hjorten gått längst bak i gruppen och att det är en position som en så kallad smalhind normalt intar, något som dock motsades av utredningen. Tingsrätten konstaterar att det faktum att positionen lika gärna kan intas av en hanhjort snarare höjer kravet på att en jägare förvissar sig om vad det är för djur innan han skjuter. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att jägaren varit oaktsam när han skjutit ett djur som varit fredat och inte fick jagas. Han döms därför för jaktbrott till dagsböter om totalt 11 200 kronor.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • I jaktförordningen som utfärdas av regeringen finns regler om vilka djur man får jaga och när. Den som jagar utanför den bestämda jakttiden kan göra sig skyldig till jaktbrott. För olika slags hjortar råder olika jakttider och det gäller att vara vaksam på vilket djur det är man skjuter.

 

Foto: Mikael Fritzon / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB